ކ. މާލެ
|
27 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 16:07
އިލްކޭ ގުންޑޮގާން
އިލްކޭ ގުންޑޮގާން
ޓްވިޓަރ
ބާސެލޯނާ
ބާސެލޯނާ އިން ގުންޑޮގާންއާ އެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
 
ގުންޑޮގާން ބާސާއާ ގުޅުނީ ތިންވަނަ އަހަރަށް އިތުރުކުރުމުގެ އޮޕްޝަނާއެކު، ދެ އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން

ހިލޭ ޓްރާންސްފަރއެއްގެ ގޮތުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ މިޑްފީލްޑަރު އިލްކޭ ގުންޑޮގާން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ބާސެލޯނާއިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

އުމުރުން 32 އަހަރުގެ ގުންޑޮގާން މި މަހުގެ ފަހުކޮޅު ސިޓީއާއެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓުން ބޭރުގައި ހުރިއިރު، ތިންވަނަ އަހަރަށް އިތުރުކުރުމުގެ އޮޕްޝަނާއެކު، ދެ އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ބާސާއާ ގުޅުމަށް އޭނާ އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށް ސްޕެއިންގެ ޗެމްޕިއަނުން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. އޭނާގެ ރިލީޒް ކްލޯޒަކީ 400 މިލިއަން ޔޫރޯއެވެ.

ގުންޑޮގާން ބުނީ އަލްވަދާއު ކިޔުން އެއީ އެއްވެސް އިރެއްގައި ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް، ސިޓީއާއެކު އުނދަގޫކަމަށެވެ. އޭނާ އިތުރަށް ބުނީ ސިޓީ ދޫކޮށްލަން ޖެހުމުން މާޔޫސްވި ނަމަވެސް، ޗެމްޕިއަނެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެ ޓީމު ދޫކޮށްލަން ފުރުސަތު ލިބުނީތީ އުފާކުރާކަމަށެވެ.

ޖަރުމަނުގެ މި ކުޅުންތެރިޔާއަކީ ކެޓަލޯނިއާގެ ކްލަބުން ހޫނު މޫސުމުގައި ސޮއިކުރި ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށް ވިޔަސް، އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯއާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާއިރު، ޑިފެންޑަރު އިނިގޯ މާޓިނޭޒް ގެނައުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް ވެސް އެބައޮތް ކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުން ބުނެއެވެ.

Advertisement

2019 ވަނަ އަހަރަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލީގު ކާމިޔާބުކުރެވުނު ބާސެލޯނާއިން ގުންޑޮގާން ގެންދިޔައީ އިންޓަ މިއާމީއާ ގުޅެން ނިންމި ލިއޮނަލް މެސީ ނުލިބުމުން، މިޑްފީލްޑަށް ޑެޕްތުއާއި ގޯލް އިތުރު ކުރުމަށެވެ. މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޕެޑްރީއާ ނުލައި ބާސާ ކުޅުނުއިރު، އެ ޓީމުގެ ޕާފޯމަންސް ލެވެލް ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ބެލުމަށްފަހު، ބާސާގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ވަނީ ޓީމު ވަރުގަދަ ކުރަން މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ.

ފުރަތަމަ 11އަށް އެރުމަށް ޕެޑްރީގެ އިތުރުން ބައެއް ކުޅުންތެރިންނާ ގުންޑޮގާން ވާދަކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފްރެންކީ ޑި ޔޯން، ގަވީ، ފްރޭންކް ކެސީ އަދި ސާޖީ ރޮބާޓޯވެސް ހިމެނެއެވެ.

ގުންޑޮގާން ވަނީ މި ސީޒަނުގައި ކުޅުނު 51 މެޗުގައި 11 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް، އެފްއޭ ކަޕްގެ ފައިނަލުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ޖެހި ދެ ލަނޑާއެކު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައިފައެވެ. އޭނާ ސިޓީ ދޫކޮށްލީ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފަސް ތަށި އަދި ޖުމްލަ 14 ތަށި ހޯދުމަށްފަހުއެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރު ސިޓީއާ ގުޅުމުގެ ކުރިން ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑްގައި އޭނާ ވަނީ ބާސާގެ ފޯވާޑް ރޮބަޓް ލެވަންޑޯސްކީއާއެކު ކުޅެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް