ކ. މާލެ
|
25 ޖޫން 2023 | އާދީއްތަ 12:13
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާޓީއަށް ހުއްދަ ދޭނެކަން ވަނީ އަންގާފައި
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާޓީއަށް ހުއްދަ ދޭނެކަން ވަނީ އަންގާފައި
ސޯޝަލްމީޑިއާ
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން
ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ޖުލައި 2ގައި ދެނީ
 
ޕާޓީއަށް މެމްބަރުން ހަމަވެފައިވާކަން ކަށަވަރު ކުރެވިއްޖެ

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ޖުލައި 2ގައި ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

Advertisement

އީސީގެ ނައިބުރައީސް އިސްމާއީލް ހަބީބް ކުރެެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ "ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް"ގެ ނަމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށް، ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ، ޖުލައި 2ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ދިނުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާކަމަށް، ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދައަށް އެދިވަޑައިގަތް، ހ. ސީވީޑް ހަސަން ލަތީފަށް މިހާރު އަންގަވާފައިވާކަމަށެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ހަބީބް ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވިދާޅުވީ، ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާޓީގެ ފޯމްތައް އެއްކޮށް ޗެކްކޮށް ނިމިފައިވާކަމަށާއި އެ ޕާޓީއަށް މެމްބަރުން ހަމަވެފައިވާކަން ކަށަވަރުވެފައިވާކަމަށެވެ. އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށް ބުނެ، ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެވެން ނެތްކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ދެ މެމްބަރަކު ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެން އެކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް އުފެދިގެން ދިޔައެވެ.

އަދި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވަން އުޅުނު ބައްދަލުވުމުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގުގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވެ، އަލީ ނަޝާތުއާއި މުހައްމަދު އާސިފް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ދެކޮޅުވެސް ހެއްދެވިއެވެ. ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ޖުލައި 2ގައި ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލު ދެންނެވުމުން ހަބީބް ވިދާޅުވީ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް އީސީގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

3560 ފޯމާއެކު ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާޓީ ރަޖިސްޓްރީކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)އަށް ހުށަހެޅީ ޖޫން އެއްވަނަ ދުވަހުއެވެ. ޕާޓީގެ ތަރުޖަމާނު އަފްޝާން ލަތީފު ވިދާޅުވީ މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނުވަވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓެއް ވާދަކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާޓީއަކީ، އެމްޑީޕީގެ ތެރެއިން، އެ ޕާޓީގެ ނިންމުންތަކާ ދެކޮޅަށް ޕާޓީގެ ރައީސް ނަޝީދު އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ފިކުރެއްގެ ދިރުމުގެ ބައިވެރިން އުފައްދަން ނިންމި ޕާޓީއެކެވެ. މި ޕާޓީއަށް އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މަޖިލިސް މެންބަރުންނާއި އާންމު މެންބަރުން ވަނީ ގުޅިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް