ކ. މާލެ
|
23 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 12:45
ތިން އަހަރަށްފަހު ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ޑައިރެކްޓު ފްލައިޓްތައް ފަށައިފި
ތިން އަހަރަށްފަހު ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ޑައިރެކްޓު ފްލައިޓްތައް ފަށައިފި
ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް
ގްރީން ފަންޑް
މެއި ނިމުނުއިރު ގްރީން ފަންޑުގައި ބާކީ 988 މިލިއަން ރުފިޔާ!
 
މެއި މަހު ގްރީން ފަންޑުން 7 މިލިއަން ރުފިޔާ އެކި މަޝްރޫއުތަކަށް ޚަރަދުކުރި
 
މެއި މަހު ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބުނީ 83 މިލިއަން ރުފިޔާ

މިއަހަރުގެ މެއި މަސް ނިމުނުއިރު ގްރީން ފަންޑުގައި ބާކީ ހުރީ 988 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ މެއި މަހުގެ ގްރީން ފަންޑު ރިޕޯޓު އާންމުކޮށްފައެވެ. މި ރިޕޯޓުގައިވާގޮތުން މެއި މަހު ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބުނީ 83،095،791 (އަށްޑިހަ ތިން މިލިއަން ނުވަދިހަ ފަސްހާސް ހަތްސަތޭކަ ނުވަދިހަ އެކެއް) ރުފިޔާއެވެ.

މެއި މަހު ރިސޯޓުތަކުން ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 74،660،465 (ހަތްދިހަ ހަތަރު މިލިއަން ހަލައްކަ ފަސްދޮޅަސްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް) ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ. ހޮޓާތަކުން ލިބުނީ 1،188،641 (އެއްމިލިއަން އެއްލައްކަ އަށްޑިހަ އަށްމިލިއަން ހަސަތޭކަ ސާޅީސް އެކެއް) ރުފިޔާއެވެ. މީގެ އިތުރުން ގެސްޓްހައުސްތަކުން 4،745،114 (ހަތަރު މިލިއަން ހަތްލައްކަ ސާޅީސް ފަސްހާސް ސަތޭކަ ސާދަ) ރުފިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

މެއި މަހު ގްރީން ފަންޑުން 7 މިލިއަން ރުފިޔާ އެކި މަޝްރޫއުތަކަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މިގޮތުން ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތްތަކާއި، ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމާއި، ތިމާވެށީގެ އެކި ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ޖުމްލަ 7،484،010.3 (ހަތްމިލިއަން ހަތަރު ލައްކަ އަށްޑިހަ ހަތަރުހާސް ދިހަ ރުފިޔާ ތިން ލާރި) ޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ.

މެއި މަހު ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާއިން 7 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއު ހިންގާފައިވާއިރު މެއި މަހު ގްރީން ފަންޑަށް ފޮނުވާފައިވަނީ 75،611،780.3 (ހަތްދިހަ ފަސްމިލިއަން ހަލައްކަ އެގާރަހާސް ހަތްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ރުފިޔާ ތިން ލާރި) އެވެ.

މިއާއެކު މެއި މަސް ނިމުނުއިރު ގްރީން ފަންޑުގައި ބާކީ ހުރީ 988،820،365 (ނުވަސަތޭކަ އަށްޑިހަ އަށްމިލިއަން އަށްލައްކަ ވިހިހާސް ތިންސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް) ރުފިޔާއެވެ.

ގްރީން ޓެކުހަކީ ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަތުން ނަގާ ޓެކުހެކެވެ. ފަތުރުވެރިން އައުން އިތުރުވާނަމަ ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބޭ އަދަދު އިތުރުވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް