ކ. މާލެ
|
23 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 07:40
އެމެރިކާގައި ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ އަލުން ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
އެމެރިކާގައި ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ އަލުން ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ޝާހިދު އެމެރިކާއަށް ވަޑައިގެންނެވުން
މިނިސްޓަރު ޝާހިދު އެމެރިކާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި
 
މި ދަތުރުފުޅުގައި އެގައުމުގެ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާނެ
 
ޝާހިދު އެމެރިކާއަށް ވަޑައިގެންނެވީ އެމެރިކާގައި ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީއެއް އަލުން ހުޅުއްވުމަށް

ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު އެމެރިކާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝާހިދު އެމެރިކާއަށް ކުރެއްވި މި ދަތުރުފުޅަކީ އެމެރިކާގައި ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީއެއް ހުޅުއްވުމަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ. މި އެމްބަސީ ވެގެންދާނީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކޮށްދޭނެ މެދުވެރިއަކަށް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިނިސްޓަރު އެމެރިކާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ވަނީ އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް އެންތަނީ ބްލިންކެންއާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދެ ގައުމުން ވަނީ ދެ ގައުމުގެ ވިޔަފާރިއާއި ސަލާމަތީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާފައެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝާހިދުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޚަލީލާއި، ސެކެޓްރީ ބައިލޭޓްރަލް ޑރ. ހާލާ ހަމީދާއި، ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލް އަހުމަދު ޝިއާން އަދި ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް އަހުމަދު ނާސިރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް