ކ. މާލެ
|
22 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 07:28
އެމްޑީޕީއާ ގުޅިވަޑައިގެން ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ސަމީރު ރައީސް އަށް ފޯމު ހަވާލުކުރައްވަނީ
އެމްޑީޕީއާ ގުޅިވަޑައިގެން ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ސަމީރު ރައީސް އަށް ފޯމު ހަވާލުކުރައްވަނީ
އެމްޑީޕީ
ޖޭޕީގެ މެންބަރުންތަކެއް އެމްޑީޕީ އަށް
ސަމީރު އާއި ޝާހާއެކު ޖޭޕީގެ ކުރީ ކައުންސިލު މެންބަރުންތަކެއް އެމްޑީޕީ އަށް
 
ސަމީރު އާއި ޝާހާއެކު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ފޯމުތަކާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ(ޖޭޕީ)ގެ ކުރީގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ސަމީރު އާއި އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ޙަސަން ޝާހާއި ޖޭޕީގެ ކުރީގެ ކައުންސިލު މެންބަރުންތަކެއް ވެރިކަންކުރާ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީއާ ގުޅިވަޑައިގެންފިއެވެ.

ސަމީރު އާއި ޝާހާއެކު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ފޯމުތަކާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އަދި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. މިބޭފުޅުންގެ ފޯމުތައް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ފޮޓޯތަކާއެކު އެމްޑީޕީން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ކުރީގެ ކައުންސިލް މެންބަރުން ހިމެނޭގޮތަށް ޖޭޕީގެ ކުރީގެ ގިނަ މެންބަރުންތަކެއް އެމްޑީޕީ އަށް ސޮއިކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ކުރީގެ ޖޭޕީ މެންބަރުން އެމްޑީޕީއާ ގުޅިވަޑައިގަތީ 50 މީހުންނާއެކުއެވެ.

މިދިޔަ މާޗް މަހުގެ ތެރޭގައި ސަމީރު ޖޭޕީން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވަނީ ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޖޭޕީން ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރެ، އެ ޕާޓީ އިސްވެއޮވެ ކޯލިޝަން ހެދުމަށް އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލުން ނިންމުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ކުރިޔަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޖޭޕީން ވަކިން ވާދަކުރުމަށް ނިންމީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އެޕާޓީއަށް ކޯލިޝަން ހެދުމުގެ ދައުވަތު ދެއްވާފައިވަނިކޮށެވެ. ޖޭޕީން ވަކިން ވާދަކުރުމަށް ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގައި ތިބި ޖޭޕީގެ ބައެއް މެންބަރުން ވަނީ އެޕާޓީން އޭރު ވަކިވެފައެވެ.

އެމްޑީޕީއާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި، އާޓްސް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ވަލީދާ ވަލީދުއާއި، ހަޔާ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އާމިނަތު މުހައްމަދު ސަލީމާއި، މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ސީއީއޯ ޑރ. އަބްދުލްހަންނާން ވަހީދާއި ފިލްމީ ތަރި އަޒޭ ވެސް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހޮވުމަށް ނެގި ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން އެނގިގެންދިޔައީ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އެހެން މެންބަރުން ތިބިކަން - ނާޒިލް
އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ލީޑަރަކަށް ނާޒިލް
ސްކޫލްތައް ހުޅުވުނު އިރު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަކަށް ތައްޔާރެއް ނުވެވޭ، ދަރިވަރުންނަށް ފޮތްތައް އަދިވެސް ނުލިބޭ - އެމްޑީޕީ
އިންތިޚާބުތަކުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބުތައް ހޯދަން ދިރާސާއެއް ކުރާކަށް ނުޖެހޭ، ސަބަބުތައް ހުރީ ފެންނަން: މޫސަ
އައިސީޖޭއިން ކޮށްފައިވާ އަމުރު ތަންފީޒުކުރުމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ އިދާރާތަކަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
ރިޔާސީ އަދި މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބު ދެނެގަތުމަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ
ސަރުކާރުން ޖަހާ ލަނގިރިއަކަށް ނުނަށާނެ، ފްލެޓާއި ގޯތި ދޫކުރުމަށް ބާރުއަޅާ އެ މަސައްކަތް އެމްޑީޕީން ކުރާނެ: މެންބަރު ފަލާހު
އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖޭގެ ހިންގުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ: ނިޔާޒު