ކ. މާލެ
|
21 ޖޫން 2023 | ބުދަ 07:50
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު ރޮނާލްޑޯ އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު ރޮނާލްޑޯ އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ޓްވިޓަރ
ޔޫރޯ ކޮލިފައިން
ރެކޯޑު މެޗުގައި ޕޯޗުގަލް މޮޅުކޮށްދިނީ ވެސް ރޮނާލްޑޯ
 
ރޮނާލްޑޯ ލަނޑު ޖެހީ މެޗުގެ 89 ވަނަ މިނެޓުގައި

ޤައުމީ ޓީމަށް 200 މެޗު ހަމަކޮށް ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ރެކޯޑު ހެދި މެޗުގައި ލަނޑު ޖަހައި ޓީމަށް މުހިންމު މޮޅެއް ހޯދައިދީފި އެވެ.

ގްރޫޕް ޖޭ ގައި ޕޯޗުގަލް އިން އައިސްލެންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބުކޮށްފައި ވަނީ 1-0 އިންނެވެ. މެޗުގައި ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ ވެސް ޕޯޗުގަލް އިންނެވެ. އެ ޓީމުން އައިސްލެންޑުގެ ގޯލަށް އަމާޒުކޮށް ތިން ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލިއިރު، އައިސްލެންޑަށް ފޮނުވާލެވުނީ އެންމެ ހަމަލާ އެކެވެ. ނަމަވެސް މެޗުގެ ފަހު ވަގުތު ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި ޕޯޗުގަލް އަށް މުހިންމު ތިން ޕޮއިންޓު ހޯދައިދީފަ އެވެ. އެއީ 89 ވަނަ މިނެޓުގައި ގޮންޒާލޯ އިނާސިއޯ ބޮލުން ޖައްސާލި ބޯޅައެއް ގޯލަށް ވައްދާލައިގެން ރޮނާލްޑޯ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑެކެވެ. މިއީ ރޮނާލްޑޯ ޤައުމީ ޓީމަށް ޖަހައިދިން 123 ވަނަ ލަނޑެކެވެ. ޤައުމީ ޓީމަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާގެ ރެކޯޑު ވެސް އޮންނަނީ އެނާ އަތުގަ އެވެ.

އައިސްލެންޑު މެޗުގެ ކުރިން ރޮނާލްޑޯ އަށް ވަނީ ޖީނިއަސް ވޯލްޑް ރެކޯޑުން ޚާއްސަ ޝީލްޑެއް ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ. މީގެ ކުރިން ޤައުމީ ޓީމަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހުމުންް ވެސް ރޮނާލްޑޯ އަށް ވަނީ ރެކޯޑު ޝީލްޑު ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ. އައިސްލެންޑު އަތުން ހޯދި މޮޅާއެކު ޕޯޗުގަލް އޮތީ ވެސް ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނައިގަ އެވެ. އެއީ ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން ވެސް މޮޅުވެ 12 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. ހަމަ އެ އަދަދަށް މެޗު ކުޅެގެން ދެ ވަނައިގައި އޮތް ސްލޮވާކިއާ އަށް ލިބެނީ 10 ޕޮއިންޓެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް