ކ. މާލެ
|
18 ޖޫން 2023 | އާދީއްތަ 07:52
ބަނގްލަދޭޝްއާއި ނޭޕާލް ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ބަނގްލަދޭޝްއާއި ނޭޕާލް ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން
ފައިވް ނޭޝަންސް ކަޕް
ފަހު މެޗުގެ ކުރިން ރާއްޖެ ކަޓައިފި، ރާއްޖެ ކެޓީ ނޭޕާލުން ބަނގްލަދޭޝް ބަލިކުރުމުން!
 
ފަހު މެޗުގައި ރާއްޖެ ނުކުންނާނީ ނޭޕާލާ ދެކޮޅަށް

ލީގު ބުރުގައި ރާއްޖެއިން ކުޅެންޖެހޭ ފަހު މެޗުގެ ކުރިން ފައިވް ނޭޝަންސް ކަޕުން ކަޓައިފިއެވެ.

ސެމީއަށް ނުގޮސް ރާއްޖެ ކެޓީ ނޭޕާލުން ބަނގްލަދޭޝް ބަލިކުރުމުންނެވެ. އެއާއެކު ރާއްޖެ ނޭޕާލާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ނޭޕާލުން ވަނީ ސެމީގެ ޖާގަ ޔަޤީންކޮށްފައެވެ. ނޭޕާލް ވަނީ މިހާތަނަށް ދެ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ރާއްޖެ ފިޔަވައި އަނެއް ހަތަރު ޓީމްވެސް ވަނީ ކޮންމެ ޓީމެއް ދެ މެޗުން މޮޅުވެފައެވެ. ރާއްޖެ ތިން މެޗު ކުޅުނު އިރު މޮޅެއް ނުލިބެއެވެ. ރާއްޖެއަށް ސެމީގެ ފުރުޞަތެއް ލިބެން އޮތީ ބަނގްލަދޭޝް އަތުން ނޭޕާލް ބަލިވެގެންނެވެ. އެކަމަކު ނޭޕާލުން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ބޮޑު ތަފާތަކުންނެވެ. އެއީ 90-61 ޕޮއިންޓުންނެވެ. މިއީ މުބާރާތުގެ މިހާތަނަށް ފެނުނު އެންމެ ތަފާތުބޮޑު ނަތީޖާ ވެސް މެއެވެ.

Advertisement

މުބާރާތުގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ކުޅޭނީ ލީގު ބުރުގެ ފަހު ދެ މެޗެވެ. ހަވީރު ވާދަކުރާނީ ޕާކިސްތާނާއި ނޭޕާލެވެ. ރޭގަނޑު ވާދަކުރާނީ ރާއްޖެއާއި ނޭޕާލެވެ. ސެމީގައި ވާދަކުރާނެ ޓީމްތައް ޔަޤީންވާނީ އެ ދެމެޗަށްފަހުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް