ކ. މާލެ
|
15 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 07:16
ޗެލްސީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކައި ހަވާޓްޒް
ޗެލްސީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކައި ހަވާޓްޒް
ރޮއިޓާސް
އާސެނަލް
ހަވާޓްޒް ހޯދުމުގެ ރޭހުން ރެއާލް ބޭރުވުމުން ކުރީގައި އޮތީ އާސެެނަލް
އޭނާ ހޯދުމަށް 70 މިލިއަން ޕައުންޑަށްވުރެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅައިފި ނަމަ، އެ އަގަކަށް ޗެލްސީން ޤަބޫލު ނުވާނެ

ޗެލްސީ އަށް ކުޅެމުން އަަންނަ ޖަރުމަނުގެ އެޓޭކިން މިޑްފީލްޑަރު ހޯދުމުގެ ރޭހުން ސްޕެއިންގެ ގަދަބާރު ރެއާލް މެޑްރިޑު ބޭރުވެއްޖެ އެވެ.

ރެއާލުން އަންނަ ސީޒަނަށް ސްކޮޑު އެކުލަވާލަން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި ހަވާޓްޒް ހޯދަން ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ ބޭނުންވި ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ނަމަވެސް ހަވާޓްޒް ހޯދުމުގެ ރޭހުން މިހާރު ރެއާލް ބޭރުވެފައިވާއިރު، އޭނާ ހޯދުމުގެ ރޭހުގެ ކުރީގައި އޮތީ ޗެލްސީއާ ވާދަވެރި އާސެނަލް ކަަމަށް ވެސް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފަ އެވެ. ހަވާޓްޒް ހޯދުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް އާސެނަލުން ޗެލްސީއާ މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ޗެލްސީން ހުށަހަޅާ އަގަކީ 75 މިލިއަން ޕައުންޑު ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ. އެހެންކަމުން ގިނަ މީޑިއާތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން އޭނާ ހޯދުމަށް 70 މިލިއަން ޕައުންޑަށްވުރެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅައިފި ނަމަ، އެ އަގަކަށް ޗެލްސީން ޤަބޫލު ނުވާނެ އެވެ. ނަމަވެސް ހަވާޓްޒް ހޯދުމަށް އާސެނަލް އިން 75 މިިލިއަން ޕައުންޑު ދައްކަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ދެ ކުލަބުގެ މެދުގައި ކުރިއަށްދާ މަޝްވަރާތަކަށްފަހު އަގަށް ބަދަލުއައުން ވެސް އެކަށީގެންވެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން މީޑިއާތަކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުން ހަވާޓްޒް ހޯދުމުގެ ރޭހުން ރެއާލް ބޭރުވީ ވެސް އަގު ބޮޑުވުމުންނެވެ. އޭނާ ހޯދުމަށް ރެއާލުން 50 މިލިއަން ޕައުންޑު ދައްކަން ވެސް ތައްޔާރެއް ނޫނެވެ. ހަވާޓްޒް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިމަތީގައި އޮތް ނަމަވެސް، މިވަގުތު އާސެނަލް އިން އިސްކަން ދޭނީ ވެސްޓް ހޭމަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޑެކްލަން ރައިސް ހޯދުމަށެވެ. އޭނާ ހޯދުމުގެ ރޭހުގައި ވެސް ލީޑު ކުރަމުން ދަނީ އާސެނަލް އެވެ.

އުމުރުން 23 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ބަޔާ ލެވަކޫސަން ދޫކޮށް 2020 ވަނަ އަހަރު ޗެލްސީ އަށް ބަދަލުވީ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގައި ބާކީ ދެ އަހަރު އެބައޮތެވެ. ހަވާޓްޒް ވަނީ މިހާތަނަށް ޗެލްސީ އަށް ކުޅެދިން 139 މެޗުގައި 32 ލަނޑު ޖަހައިފައެވެ. އެ ޓީމާއެކު އޭނާ ވަނީ ތިން ތައްޓެއް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު، ޔުއެފާ ސުޕަ ކަޕް އަދި ފީފާ ކުލަބް ވޯލްޑް ކަޕް އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް