ކ. މާލެ
|
13 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 15:07
ޤައުމީ ބާސްކެޓް ޓީމްގެ ކޯޗު ޒިލާލް
ޤައުމީ ބާސްކެޓް ޓީމްގެ ކޯޗު ޒިލާލް
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
ފައިވް ނޭޝަންސް ކަޕް
ކޯޗު ޒިލާ ދޭ ޔަޤީންކަން : އިތުބާރާއެކު ރީތި ސިމްޕަލް ބާސްކެޓް ކުޅޭތަން ދިވެހި ޓީމުން ފެންނާނެ
 
ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރާއްޖެ ނިކުންނާނީ ބަނގްލަދޭޝްއާ ދެކޮޅަށް

ބުދަ ދުވަހު ފަށާ ފައިވް ނޭޝަންސް ކަޕް ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ޓީމުން ކުޅޭނީ އިތުބާރާއެކު ރީތި ގޭމެއްކަމަށް ކޯޗު މުޙައްމަދު ޒިލާލް ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ "ކުޅިވަރު ފައިލް" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަމުން ޤައުމީ ޓީމްގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ޒިލާލް ބުނީ ޓީމް އޮތީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވެފައި ކަމަށާއި, ކުޅުންތެރިން ތިބީ އިތުބާރާއެކު ކަމަށެވެ. ސަޕޯޓަރުންނަށްވެސް, އަދި ކުޅިވަރަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ދިވެހި ޓީމްގެ ފަރާތުން ފެންނާނީ ސިމްޕަލް ރީތި ދިވެހި ބާސްކެޓްބޯޅަ އެއް ކުޅޭތަންކަމަށް ޒިލާ ބުންޏެވެ.

Advertisement

ޓީމް ތައްޔާރުކުރުމުގައި މެންޓަލީ ސީދާ މުބާރާތަށް އެކަނި ކުޅުންތެރިންގެ ފޯކަސް ބަހައްޓަން ވަރަށްބޮޑު އިސްކަމެއް ދިންކަންވެސް ޒިލާ ފާހަގަކުރިއެވެ.

މިހާރު ތައްޔާރުވެފަ އޮތް ޓީމަކީ މެންޓަލީ މިކަހަލަ މުބާރާތަކަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވެފަ އޮތް ޓީމް. އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރީ މިމީހުންނަކީ އިތުރު ޕްރެޝަރަކާ ނުލާ ހަމައެކަނި ބާސްކެޓް ކުޅެން ކޯޓަށް އަރާވަރުގެ ކެޕޭސިޓީގައި މެންޓަލީ އެހާލަތުގައި ބަހައްޓައިގެން އެމީހުން ތައްޔާރުކުރަން.
މުޙައްމަދު ޒިލާލް/ ޤައުމީ ބާސްކެޓް ޓީމްގެ ކޯޗު

ރާއްޖޭގެ ޓީމް މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވީ ބެންގަލޫރުގައި ރަނގަޅު ޓްރެއިނިންގ ކޭމްޕެއް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުއެވެ. ކޯޗިންގ ޓީމްގައި ޒިލާގެ އިތުރުން ހިމެނެނީ ކުރިން ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅުނު އަލީ ފަޒުލީއެވެ. އެދެ ކޯޗުން ޓީމްގެ ޕްރެކްޓިސް ކުރިއަށްގެންގޮސް, މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވަނީ ސާބިއާގެ ކޯޗެއްގެ ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް ލިބިގެންނެވެ.

އިންޑިޔާގެ ބެންގަލޫރުގައި ޤައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމް ކޭމްޕް ފުރިހަމަކުރީ 18 ކުޅުންތެރިންނާއެކުއެވެ. އެއީ ސީނިއަރ ޓީމްގެ 15 ކުޅުންތެރިންނާއި, ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް އިސްކަން ދިނުމަށް ހިމެނި ޒުވާން ތިން ކުޅުންތެރިންނާއެކުއެވެ. ކޭމްޕަށް ޓީމް ދިޔައީ އޮފިޝަލުން މަދުކޮށް ގިނަ ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުޞަތު ދީގެންނެވެ. ޒިލާ ބުނީ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންވެސް ރަނގަޅު މެޗުތަކެއް ކުޅެ ތަޖުރިބާ ހޯދައި ދެވުނު ކަމަށާއި, ކޭމްޕްގެ ފުރިހަމަ ބޭނުން ހިފުނު ކަމަށެވެ.

މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ އިތުރުން ވާދަކުރާނީ ބަނގްލަދޭޝް, ބޫޓާން, ނޭޕާލް އަދި ޕާކިސްތާނެވެ. ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ވާދަކުރާނީ ބަނގްލަދޭޝްއާއެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބުދަ ދުވަހު ހަވީރު ވާދަކުރާނީ ބޫޓާނާއި ނޭޕާލެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް