ކ. މާލެ
|
12 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 18:49
މުބާރާތުގެ ބްރޭންޑިންގ
މުބާރާތުގެ ބްރޭންޑިންގ
ބާސްކެޓް އެސޯސިއޭޝަން
ފައިވް ނޭޝަންސް ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތް
ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ފައިވް ނޭޝަންސް ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތް ލޯންޗުކޮށްފި
 
މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ އިތުރުން ދެން ވާދަކުރާނީ ބަންގްލަދޭޝް، ބޫޓާން، ނޭޕާލް އަދި ޕާކިސްތާން

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ފައިވް ނޭޝަންސް ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތް ރަސްމީކޮށް ލޯންޗުކޮށްފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ހެންވޭރު ބޯޅަގޭގައި މުބާރާތް ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ބާސްކެޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު އާދަމް (އެޑަމް)، ޤައުމީ ފިރިހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަހުމަދު ޒަބީރު، ކޯޗު މުހައްމަދު ޒިލާލް އަދި ދާދި ފަހުން ޓީމާ ހަވާލުވި ހެޑް ކޯޗު ނޭމަންޔާ ޖެޑޯވްގެ އިތުރުން ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަހްލޫފް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

މި މަހުގެ 14 އިން 22 އަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތަކީ ފިރިހެން އިންވިޓޭޝަނަލް މުބާރާތެކެވެ. މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ އިތުރުން ދެން ވާދަކުރާނީ ބަންގްލަދޭޝް، ބޫޓާން، ނޭޕާލް އަދި ޕާކިސްތާނެވެ. އޭގެތެރެއިން ބަންގްލަދޭޝް، ނޭޕާލް އަދި ބޫޓާންގެ ޓީމު އަންގާރަ ދުވަހު ރާއްޖެ އަންނާނެއެވެ. ޕާކިސްތާން ޓީމު އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement

ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ބާސްކެޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު އާދަމް (އެޑަމް) ވިދާޅުވީ ފެބުރުވަރީ މަހުން ފެށިގެން މި މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރާނެ ޓީމުތައް ފައިނަލް ކުރުމާ، ރާއްޖޭގެ ޓީމު މި މުބާރާތައް ތައްޔާރުވުމަށް ބިދޭސީ ކޯޗެއް ގެނެސް ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެޑަމް ވިދާޅުވީ، މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ އެންމެ ޚާއްސަ އެއް ކަމަކީ، އަށް އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު މި ސަރަހައްދުގެ ބާސްކެޓު މުބާރާތެއްގައި ޕާކިސްތާނުގެ ޤައުމީ ޓީމު ބައިވެރިވުންކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ މި މުބާރާތައް ސަރަހައްދީ ޤައުމުތަކުން ހަތަރު ރެފްރީ އަދި ސަރަހައްދުން ބޭރުން ތިން ރެފްރީ އަންނާނެ ކަމަށް އެޑަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މުބާރާތައް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ޤައުމީ ޓީމުން ވަނީ އިންޑިއާގެ ޕަޑުކޯން ރާވިޑް ސެންޓާ ފޯ ސްޕޯޓްސް އެކްސަލަންސް ހައި ޕާފޯމަންސް ސެންޓަރުގައި 14 ދުވަހުގެ ކޭމްޕެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

މި މުބާރާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ބުދަ ދުވަހު ރާއްޖެ ނިކުންނާނީ ބަންގްލަދޭޝް އާ ދެކޮޅަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް