ކ. މާލެ
|
11 ޖޫން 2023 | އާދީއްތަ 11:07
ބެލެންޑޯ އެވޯޑު
ބެލެންޑޯ އެވޯޑު
ޓްވީޓަރ
ބެލެންޑޯ އެވޯޑު
ބެލެންޑޯ އެވޯޑު ދިނުން އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 30ގައި
 
ބެލެންޑޯ އެވޯޑަށް ނޮމިނެޓުވާ ކުޅުންތެރިން އިއުލާން ކުރުން އޮތީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު

ފްރާންސް ފުޓުބޯޅަ އިން ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ދެމުން އަންނަ ބެލެންޑޯ އެވޯޑު ހަފްލާ މި އަންނަ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

ފްރާންސްގެ ވެރި ރަށް ޕެރިހުގައި އޮންނަ މި ހަފްލާގައި ދޭ ބެލެންޑޯ އެވޯޑަށް ނޮމިނެޓުވާ ކުޅުންތެރިން އިއުލާން ކުރުން އޮތީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެންމެ ފަހުން މިދިޔަ އަހަރު މި އެވޯޑު ހާސިލްކޮށްފައި ވަނީ ދާދި ފަހުން ރެއާލް މެޑްރިޑު ދޫކޮށް ސައޫދީ ޕްރޯ ލީގުގެ އަލް އިއްތިހާދަށް ބަދަލުވި ކަރީމް ބެންޒެމާ އެވެ. މި އެވޯޑު ހަފްލާގައި އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު އަންހެން ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ވެސް އެވޯޑު ދޭނެ އެވެ. އެންމެ ފަހުން މި އެވޯޑު ހާސިލް ކުރީ ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ އަލެކްސިއާ ޕުޓޭޔާސް އެވެ. މީގެ އިތުރުން އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ގޯލް ކީޕަރު، އެންމެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ، އެންމެ މޮޅު ކޯޗު ވެސް ހޮވާނެ އެވެ. ހަމައެއާއެކު ސޮކަރޭޓްސް އެވޯޑު ވެސް ހަވާލު ކުރެވޭނެ އެވެ. މި އެވޯޑުގެ ނޮމިނޭޝަން އިއުލާން ކުރުން އޮތީ ޖުލައި މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ބެލެންޑޯ އެވޯޑު ދިނުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށީ 1956 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން 2010 ވަނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާއާއެކު ހެދި އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން، އެވޯޑުގެ ނަން ވަނީ ފީފާ ބެލެންޑޯ އަށް ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ. އެ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނައީ 2015 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން 2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އަނެއްކާ ވެސް އެވޯޑު ދެމުން އަންނަނީ ބެލެންޑޯ އެވޯޑުގެ ނަމުގަ އެވެ. އެއަށްފަހު ފީފާ އިން ވެސް އަންނަނީ އަހަރުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ވަކިން ހޮވަމުންނެވެ.

ބެލެންޑޯ އެވޯޑު އެންމެ ގިނަ ފަހަރު ހޯދާފައި ވަނީ އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އެވެ. އޭނާ ވަނީ ޖުމުލަ ހަތް ފަހަރު މި އެވޯޑު ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އެއީ 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019 އަދި 2021 ގަ އެވެ. މެސީގެ ފަހަތުން ދެ ވަނައިގައި އޮތީ ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެވެ. ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ފަސް ފަހަރު އެވޯޑު ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އެއީ 2008، 2013، 2014، 2016 އަދި 2017 ގައެވެ. މީގެ އިތުރުން ރޮނާލްޑޯ އަކީ ބެލެންޑޯ އެވޯޑަށް އެންމެ ގިނަ ފަހަރު ނޮމިނޭޓުވި ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ. ރޮނާލްޑޯ ވަނީ 18 ފަހަރު މި އެވޯޑަށް ނޮމިނޭޓުވެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
50%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް