ކ. މާލެ
|
9 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 18:44
ފްރާންސްގެ އެނެސީގައި ހަމަލާދިން މީހާ (ކ) އަދި ޒަހަމްވި ކުއްޖަކަށް ޕެރެމެޑިކުން ފަރުވާދެނީ (ވ)
ފްރާންސްގެ އެނެސީގައި ހަމަލާދިން މީހާ (ކ) އަދި ޒަހަމްވި ކުއްޖަކަށް ޕެރެމެޑިކުން ފަރުވާދެނީ (ވ)
ދި ނެޝަނަލް
ވަޅިން ދިން ހަމަލާ
އާދޭސްމަތިން އާދޭސްކޮށްކޮށް ތިއްބާ ތުއްތު 4 ކުދިންނަށް ދިނީ ވަޅިން ހަމަލާ
 
ހަމަލާދިނީ ރެފިއުޖީއެއް
 
4 ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑު 2 މީހުންނަށް އަނިޔާވި

ކުޑަކުދިންގެ ކުޅިވަރު ކުޅޭ ތަނެއްގައި ހުންނަ ވަގުތީ ހަނދާނީ ބިނާގައި، އޭގެ ކުރީ ދުވަހު ފްރާންސްގެ އަލްޕައިން އަވަށެއް ކަމަށްވާ އެނެސީގައި ވަޅިން ހަމަލާދީ ހަތަރު ތުއްތު ކުއްޖަކު ޒަހަމްކޮށްލި ހާދިސާގައި އިހުސާސްތައް ވަނީ ގަދަވެފައެވެ.

އަނިޔާ ލިބުނު ތުއްތު ކުދިންގެ ހަނދާނުގައި މީހުން ގެންނަ އެތައް ފުޅަނދާއި ކުޅޭ އެއްޗެހީގެ ކުރިމަތީގައި އެރަށުގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ސާލިހް އިސްމާޖަލް އަށް އޭނާގެ އިހުސާސްތައް ހިފަހައްޓާ ނުލެވި ރޮވުނެވެ.

Advertisement

"ކީއްވެ އިއްޔެ އަހަރެން މިތަނަށް ނާދެވުނީ؟" ބިންމަތީގައި ހުރި ބުކޭތަކުގެ ކުރިމަތީގައި ރޮމުން އިސްމާޖަލް ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ.

ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ ހަމަހިމޭން ފަރުބަދަ އަވަށުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަޅިން ހަމަލާދީ ހަތަރު ތުއްތު ކުއްޖަކާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ ދެ މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލާފައިވާއިރު، ހަމަލާދިން ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހާއަކީ ސީރިއާގެ ރެފިއުޖީއެއް ކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަހަންނަށް އިހުސާސްކުރެވެނީ ރުޅިވެރިކަން، ނުތަނަވަސްކަން، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެއީ ކިހާ ނުރައްކާތެރި ކަމެއްކަން ފެނުމުން އަހަރެމެން އެންމެންނަށް ވެސް އޭގެ އަސަރު ކުރާ ކަމަށް. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް ވިސްނަންވީ މި ހުރިހާ ކުދިން، މި ހުރިހާ މައިންބަފައިންނާ ދޭތެރޭ، އިއްޔެ އެކަން ތަހައްމަލުކުރި ކުދިންނާ ދޭތެރޭ.
އެނެސީގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ލިއޯ

މަންޒަރު ދުށް މީހަކު ނަގާފައިވާ އަދި ރޮއިޓާސް އިން ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ މި ހަމަލާގެ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި ހަމަލާދިން މީހާ ކުޑަކުދިންގެ ކުޅިވަރު ކުޅޭ ތަނަކަށް ތިރި ފާރެއްގެ މަތިން ފުންމާލައި، ސްޓްރޯލާއެއްގައި ހުރި ކުޑަކުއްޖަކާ ދިމާލަށް ފުންމާލާ ހަމަލާ ދޭން އުޅުމުން، އޭނާ ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް ކުރާ އަންހެނަކު ކޮށްޕާލާ ދުރުކޮށްލައެވެ.

ހަމަލާ ދިންތާ އެއް ދުވަސް ފަހުން އޭގެ ތެރެއިން ދެ ކުއްޖެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް ނަމަވެސް ސްޓޭބަލް ކަމަށް ބޮޑުވަޒީރު އެލިޒަބެތު ބޯން ވިދާޅުވިއެވެ. އަނެއް ދެ ކުދިންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ ދެމީހުންނަށް ވެސް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޯން ވިދާޅުވީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައި، ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާއަކީ، މީގެ 10 އަހަރު ކުރިން ސްވިޑްން އިން ހިމާޔަތް ދިން އުމުރުން 31 އަހަރުގެ ސީރިއާ ރައްޔިތެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ އަކީ ގާނޫނީ ގޮތުން ފްރާންސަށް އެތެރެވި މީހެއް ކަމަށާއި އޭނާގެ އަތުގައި ސްވިޑްންގެ އައިޑެންޓިޓީ ޑޮކިއުމެންޓާއި ސްވިޑްންގެ ޑްރައިވިން ލައިސަންސް އޮތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
33%
20%
27%
20%
0%
0%
ކޮމެންޓް