ކ. މާލެ
|
9 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 12:54
އޮމާން އެއަރގެ ފްލައިޓެއް
އޮމާން އެއަރގެ ފްލައިޓެއް
އެމްއޭސީއެލް
އޮމާން އެއަރ
ހޫނު މޫސުމާ ދިމާކޮށް އޮމާން އެއަރގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް!
 
4 ދުވަހު ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރާނެ
 
އޮމާން އެއަރގެ ދަތުރުތައް ފަށަނީ ޖޫން 24ގައި

އޮމާން އެއަރއިން މިހިނގާ ޖޫން މަހު ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށަން ނިންމައިފިއެވެ.

އޮމާން އެއަރއިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށަން ނިންމާފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމާ ދިމާކޮށެވެ.

ޖޫން 24ގައި ދަތުރުތައް ފަށާއިރު، އެ އެއަރލައިނުން ވަނީ 4 ދުވަހު ރާއްޖެއަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ބާއްވަން ނިންމާފައެވެ.

މިގޮތުން ދަތުރުކުރާނީ އޮމާންގެ ވެރިރަށް މަސްކަޓުން ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށެވެ. ޓިކެޓެއްގެ އަގު އުޅެނީ 385 ޑޮލަރުގައެވެ.

އޮމާން އެއަރއިން ވަނީ މިއަހަރުގެ ހޫނު މުސުމާ ދިމާކޮށް އެކި މަންޒިލްތަކަށް ބާއްވާ ފްލައިޓުތައް ވެސް އިތުރުކޮށްފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މޮސްކޯ، ބެންކޮކް، އިސްތަންބުލް، ކުއާލާ ލަމްޕޫރުފަދަ މަންޒިލްތައް ހިމެނެއެވެ.

އޮމާން އެއަރގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށީ 2009ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް