ކ. މާލެ
|
8 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 09:27
ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރިން ބޭއްވި ވަދާއީ އިވެންޓުގައި މެސީ
ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރިން ބޭއްވި ވަދާއީ އިވެންޓުގައި މެސީ
ޓްވިޓަރ
މެސީގެ މުސްތަޤުބަލު
މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ދިމާވި ހާލަތެއް މެދުވެރިވުމަށް މެސީ ބޭނުމެއް ނުވޭ!
 
މެސީ ބުނީ، އޭނާގެ މުސްތަޤުބަލުގެ ކަންކަން ނިންމުން އެހެން މީހުންގެ އަތް މައްޗަށް ދޫކޮށްލަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަން ޖެހުނުއިރު ދިމާވި ފަދަ ހާލަތެއް އަލުން ތަކުރާރުވާން ނެދޭ ކަމަށް އެ ކުލަބުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ބުނެފި އެވެ.

މެސީ މިހެން ބުނީ އަލުން އޭނާ ގެނައުމަށް ބާސެލޯނާ އިން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތުގައި އަލި މަގެއް ނުފެނި، އެހެން ކުލަބަކަށް ބަދަލުވާން ނިންމުމަށްފަހު އެވެ. މެސީ ނިންމާފައި ވަނީ އެމެރިކާ ލީގުގެ އިންޓަ މިއާމީ އަށް ބަދަލުވުމަށެވެ. އެ ނިންމުން ނިންމުމަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން މެސީ ބުނީ، ހަގީގަތުގައި ވެސް އޭނާ އަލުން އެނބުރި ބާސެލޯނާ އަށް ދާން ބޭނުންވި ކަމަށާއި، އެ ހުވަފެން ވެސް ދުށް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ދިމާވި ހާލަތަށްފަހު، އަލުން އެފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވާން އޭނާ ބޭނުންނުވާ ކަމަށް މެސީ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެކަން ފާހަގަކޮށް މެސީ ބުނީ، އޭނާގެ މުސްތަޤުބަލުގެ ކަންކަން ނިންމުން އެހެން މީހުންގެ އަތް މައްޗަށް ދޫކޮށްލަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި، ބޭނުންވަނީ އާއިލާއާމެދު ވިސްނުމަށް ފަހު އޭނާގެ އަމިއްލަ ނިންމުން ނިންމަން ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މެސީ ބުނީ ސްޕެނިޝް ލީގުން އޭނާ ގެނައުމުގެ ބާސެލޯނާ އަށް ދިން ކަމުގެ ވާހަކަތައް ވެސް އިވުނު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ހަގީގަތުގައި ބާސެލޯނާ އަށް އައުމަށްޓަކައި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރަން ޖެހިފައި އޮތް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ބާސެލޯނާ އިން ކުޅުންތެރިން ތަކެއް ދޫކޮށްލުމާއި، ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ ކުޑަ ކުރަން ޖެހޭކަން ފާހަގަކޮށް މެސީ ބުނީ، އެއީ އޭނާ ބޭނުންވާ ގޮތެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

Advertisement

އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކަމުން އޭނާ ބުނީ ކްލަބަށް ނެގެޓިވް ކަމަށް ބަލައި، ބާސެލޯނާ އަށް އޭނާ އެނބުރި އަންނަން ބޭނުން ނުވާ ބަޔަކު ކްލަބުގައި އެބަތިބި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މެސީ ބުނީ އަދި ވެސް އޭނާ ބާސެލޯނާއާ ގާތްވާން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، އަނެއްކާ ވެސް އޭނާ ބާސެލޯނާގައި ދިރިއުޅޭނެ ކަމަށެވެ. މެސީ ބުނީ އޭނާގެ އުންމީދަކީ ކޮންމެ ވެސް ދުވަހަކުން ބާސެލޯނާ އަށް އެހީވެވުން ކަމަށާއި، ސަބަބަކީ ބާސެލޯނާ އަކީ އޭނާ ވަރަށް ލޯބިވާ ކުލަބަކަށްވުމުން ކަމަށެވެ.

މެސީ އަކީ ބާސެލޯނާގެ ތާރިޚުގައި މިހާތަނަށް އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ. އެ ކުލަބާއެކު ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދުމަށް ފަހު، 2021 ވަނަ އަހަރު ކުލަބު ދޫކޮށްލަން ޖެހުނީ މާލީ ހާލަތު ގޯސްވެ، އެއްބަސްވުން އައު ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާ ވަނީ ބަދަލުވީ ފްރާންސްގެ ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ)އަށެވެ. އެކުލަބާއެކު އޭނާ އެކުލަވާލި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން މެސީ ނިންމީ ކުލަބު ދޫކޮށްލުމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 22 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
25%
0%
0%
50%
25%
0%
ކޮމެންޓް