ކ. މާލެ
|
7 ޖޫން 2023 | ބުދަ 20:35
ގާނާޗޯ ޔުނައިޓެޑަށް ލަނޑެއް ޖަހައިދިނުމަށްފަހު: ފޮޓޯ-ގާނާޗޯ ޓްވީޓަރ
ގާނާޗޯ ޔުނައިޓެޑަށް ލަނޑެއް ޖަހައިދިނުމަށްފަހު: ފޮޓޯ-ގާނާޗޯ ޓްވީޓަރ
އާޖެންޓީނާ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު
އާޖެންޓީނާ ޓީމުން ގާނާޗޯއަށް ޖާގަ ލިބިއްޖެ
 
އޭނާ ވަނީ އާޖެންޓީނާގެ 20 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމުގައިވެސް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފަ

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ޒުވާން ތަރި، އަލެހަންދްތޯ ގާނާޗޯ އަށް އާޖެންޓީނާ ޤައުމީ ޓީމުން ޖާގަ ލިބިއްޖެއެވެ.

އާޖެންޓީނާ ސީނިއާ ޓީމުގައި ފުރަތަމަ މެޗު ކުޅެން ގާނާޗޯ ތައްޔާރުވެފައިވާއިރު، ކޯޗު ލިއޮނަލް ސްކަލޯނީ ވަނީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާއަށް ގޭމް ޓައިމް ދޭނެ ކަމަށް ވައުދުވެފައެވެ. ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އައި ގާނާޗޯގެ ކަކުލަށް އަނިޔާވެ ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހުނުނަމަވެސް، އަނިޔާއިން ރަނގަޅުވެ، އެފްއޭ ކަޕު ފައިނަލުގައި ސިޓީ އާ ދެކޮޅަށް ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ނިކުމެ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައިވެއެވެ.

Advertisement

ސްޕެއިންގެ މެޑްރިޑަށް އުފަންވި ނަމަވެސް، އޭނާގެ މަންމަ އަކީ އާގެންޓީނާގެ ރައްޔިތަކަށްވުމުން އާޖެންޓީނާއަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެއެވެ. އޭނާ ވަނީ އާޖެންޓީނާގެ 20 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމުގައިވެސް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ.

އާގެންޓީނާ އިން ޖޫން މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު އޮސްޓްރޭލިއާ އާއެކު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅޭނެއެވެ. އެ މެޗުގައި ގަނާޗޯ ފެންނާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
50%
0%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް