ކ. މާލެ
|
7 ޖޫން 2023 | ބުދަ 18:43
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ޓެން ހާގް އަދި ޑިފެންޑަރު މެގުއާ
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ޓެން ހާގް އަދި ޑިފެންޑަރު މެގުއާ
ޓްވީޓަރ
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް
ސޯލްޝެއާގެ ޕްލޭންތައް އެއްފަރާތްކޮށް 8 ކުޅުންތެރިން ދޫކޮށްލަން ޓެން ހާގް ނިންމައިފި
 
ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ހެރީ މެގުއާ ދޫކޮށްލުމަށްވެސް ޓެން ހާގް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން

އެރިކް ޓެން ހާގް ހޫނު މޫސުމުގެ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގެ ކުރިން ޓީމުން ދޫކޮށްލާ ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓް ތައްޔާރު ކުރަމުންދާއިރު، ކުރީގެ ކޯޗު ސޯލްޝެއާގެ ޕްލޭންތައް އެއްފަރާތްކޮށްލާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތަކުން ބުނެފިއެވެ.

އޯލްޑް ޓްރެފޯޑްގެ ކޯޗުކަމުގައި ކްލަބުގެ ލެޖެންޑް ހުރިއިރު ގެނައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޅުންތެރިން ވިއްކުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު، ޕްރީ ސީޒަންގެ ކުރިން ޓެން ހާގު ޓީމަށް ގިނަ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ދަނީ ރާވަމުންނެވެ. ޓީމު ވަރުގަދަ ކުރަން މަސައްކަތް ކުރާނެ ގިނަ ދާއިރާތަކެއް ހުރިއިރު، ފޯވާޑަކާއި މެދުތެރެއަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ޓެން ހާގް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ޔުންއިޓެޑުން މި ސީޒަނުގައި ގެންނަން މަސައްކަތްކުރާ ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓުގައި ޗެލްސީގެ މޭސަން މައުންޓު އަދި ޓޮޓެންހަމްގެ ހެރީ ކޭން ހިމެނެއެވެ.

ޔުނައިޓެޑުގެ އެއް ނަންބަރު ކީޕަރަށް ސޯލްޝެއާ ހަދަން މަސައްކަތް ކުރި ޑީން ހެންޑަސަން ދޫކޮށްލުމަށް ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ދެކެވެއެވެ. އޭނާ މި ސީޒަނުގައި ނޮޓިންހަމް ފޮރެސްޓަށް ކުޅުނީ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ.

Advertisement

ސޯލްޝެއާ އުޅުނު އިރު ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބުނު އެލްކްސް ޓެލެސް، ފްރެޑް އަދި މެކްޓޮމިނޭ ދޫކޮށްލަންވެސް ޓެން ހާގް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އޭގެ އިތުރުން ކުރިޔަށް ކުޅޭ އެންތޮނީ މާޝިއަލްވެސް މި ލިސްޓުގައި ހިމެނެއެވެ.

ޓެލެސްގެ އިތުރުން ޔުނައިޓެޑުން ދޫކޮށްލަން ވިސްނާ ޑިފެންޑަރުންގެ ލިސްޓުގައި ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ހެރީ މެގުއާ، އެރިކް ބެއިލީ އަދި ބްރެންޑަން ވިލިއަމްސް ހިމެނެއެވެ. ފަހަތަށް ކުޅެ ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާއިރު، ޔުނައިޓެޑުން ގެންނަން އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭ ކުޅުންތެރިއަކީ އިޓަލިއަން ލީގުގެ އެންމެ މޮޅު ޑިފެންޑަރަކަށް ހޮވުނު ނަޕޯލީގެ ކިމް މިން ޖޭ އެވެ.

ޓެން ހާގް ޓީމާ ހަވާލުވި ސީޒަނުގައި ޔުނައިޓެޑުން ލީގު ނިންމާލީ ތިން ވަނައިގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް