ކ. މާލެ
|
7 ޖޫން 2023 | ބުދަ 12:20
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ގޫގުލް
ޖިންސީ ގޯނާ
ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހަކާއެކު ޖިންސީ އަމަލު ހިންގުމުން 15 އަހަރަށް ޖަލަށް
 
މި ދަޢުވާއަށް އޭނާ ވަނީ އިންކާރުކޮށްފައި
 
މިއީ ދެކުނުގެ އަތޮޅެއްގައި ހިނގި ޙާދިސާއެއް

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހަކާއެކު ޖިންސީ އަމަލު ހިންގި މައްސަަލައެއް ސާބިތުވެ، އޭނާ 15 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ.

ދެކުނުގެ އަތޮޅެއްގައި ހިނގި މި ޙާދިސާގައި އުފުލާފައިވަނީ ވިސްނުމުގެ ބާރު ކެނޑިފައިވާ، ނުވަތަ ހަމަ ބުއްދި ގެއްލިފައިވާ، ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ގޮތުން އަމިއްލައަށް ދިފާޢުވުމުގެ ބާރެއް ނެތް މީހެއްގެ މައްޗަށް ވެރިވެގަނެ އޭނާއާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް އުފުލި މި ދަޢުވާއަށް އޭނާ ވަނީ އިންކާރުކޮށްފައެވެ. ވުމާއެކު މި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސް، އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ މި މައްސަލައިގެ ޙުކުމް ކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމުގައި ވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު: 17/2014 (ޖިންސީ ކުށުގެ ގާނޫނު) ގެ 38 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ޙަވާލާދީ، އެމާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން، އޭނާގެ މައްޗަށް ވިސްނުމުގެ ބާރު ކެނޑިފައިވާ ނުވަތަ ހަމަ ބުއްދި ގެއްލިފައިވާ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ގޮތުން އަމިއްލައަށް ދިފާޢުވުމުގެ ބާރެއް ނެތް މީހެއްގެ މައްޗަށް ވެރިވެގަނެ އޭނާއާއެކު ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުން ކުށްވެރި ވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައެވެ.

މި ކުށުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން، އޭނާ 15 (ފަނަރަ) އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި ޤަޟިއްޔާ ބައްލަވައި ނިޔާ ކަނޑައެޅުއްވީ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް އިޙްސާންއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
50%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް