ކ. މާލެ
|
6 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 10:20
ސައުދީގެ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ބިން ތުރުކީ އަލް ސައުދު
ސައުދީގެ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ބިން ތުރުކީ އަލް ސައުދު
ރޮއިޓާސް
ސައުދީ ޕްރޯ ލީގު
ސައުދީ ސަރުކާރުން ފުޓުބޯޅަ އަށް ބިލިއަން ޑޮލަރުން ހޭދަ ކުރަނީ
 
ސައުދީ ސަރުކާރުން އޮތީ އެ ޤައުމުގެ ފުޓުބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށް 20 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހޭދަކުރުމަށް

ސައުދީ އަރަބިޔާގެ ފުޓުބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށް އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ބިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ޤައުމުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

ސައުދީގެ މީޑިއާތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރުން އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވަނީ އެ ޤައުމުގެ ފުޓުބޯޅަ ކުރިއަރުވައި، އެ ޤައުމުގެ ރަސްމީ ލީގަކީ މަތީ ފަންތީގެ ލީގަކަށް ހެދުމަށެވެ. އެގޮތުން ސައުދީގެ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ބިން ތުރުކީ އަލް ސައުދު ވަނީ އެކަމާ ގުޅިގެން އެ ޤައުމުގެ ފުޓުބޯޅައިގެ އިސްވެރިންޏާ ބައްދަލުކުރައްވާފައި ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެގޮތުން ސައުދީ ސަރުކާރުން އޮތީ އެ ޤައުމުގެ ފުޓުބޯޅަ ކުރިއެރުވުމަށް 20 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހޭދަކުރުމަށް ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ހަމައެއާއެކު އެކަމުގެ ތެރެއިން އެ ޤައުމުގެ ފުޓުބޯޅަ ކުލަބުތަކަށް ވެސް މާލީ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ސަރުކާރުން މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Advertisement

ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގެ ކުލަބުތަކުން އަންނަނީ ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ގިނަ ކުޅުންތެރިން އެ ލީގަށް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެކަމުގެ ތެރެއިން އެ ލީގުގެ އަލް ނަސްރުން ވަނީ ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ، ޕޯޗުގަލްގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އެ ކުލަބަށް ގެނެސްފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން އެ ލީގުގެ އެހެން ކުލަބުތަކުން ވެސް އަންނަނީ މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މި ސީޒަންގެ ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވާ އަލް އިއްތިހާދުން މިހާރު ވަނީ ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކެޕްޓަން ކަރީމް ބެންޒެމާ އެ ކުލަބަށް ގެންނަން ނިންމައިފަ އެވެ. ހަމައެއާއެކު އަލް ހިލާލުން އަންނަނީ އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެ ކުލަބުން މިހާރު ވަނީ މެސީ އަށް ރަސްމީކޮށް ބިޑު ވެސް ކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް މެސީ ގޮތެއް ނުނިންމާ މަޑު ކުރަނީ އޭނާގެ ކުރީގެ ކުލބު ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވާން ބޭނުންވާތީ އެވެ.

ސައުދީން އަންނަނީ 2030 ވަނަ އަހަރު އޮންނަ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ހޯސްޓު ކުރުމަށް ބިޑު ކުރަން ތައްޔާރުވަމުން ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ސައުދީން މިހާރު ފުޓުބޯޅައިގައި ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަކީ އެ މަގުން ކުރިއަށް ދިޔުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
50%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް