ކ. މާލެ
|
5 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 18:15
މެނުއަލް އުގާޓޭ
މެނުއަލް އުގާޓޭ
ރޮއިޓާސް
ޓްރާންސްފާ މާކެޓް
ޗެލްސީން ގެންނަން މަސައްކަތްކުރި އުގާޓޭ ޕީއެސްޖީއަށް ދިއުމާ ގާތަށް
 
އުގާތޭގެ ރިލީޒް ކްލޯޒްއަކީ 60 މިލިއަން ޔޫރޯ

ހޫނު މޫސުމުގެ ޓްރާންސްފަރ ބާޒާރުގައި ޗެލްސީން ގެންނަން މަސައްކަތްކުރި، ސްޕޯޓިން ލިސްބަންގެ މެނުއަލް އުގާޓޭގެ މިސްރާބު ޕީއެސްޖީއާ ދިމާއަށް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ.

ރިޕޯޓުތަކުން ދައްކާގޮތުން އުގާޓޭ ޕީއެސްޖީއަށް ދިއުމަށް ބަދަލުވީ ޗެލްސީއަށްވުރެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅުމުންނެވެ. މިޑްފީލްޑަރުގެ 60 މިލިއަން ޔޫރޯގެ ރިލީޒް ކްލޯޒް ޓްރިގަރކުރަން ދެ ކްލަބުންވެސް ތައްޔާރަށް އޮތްނަމަވެސް ޕީއެސްޖީން ވަނީ ބޯނަސްތައް އިތުރުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

އުގާޓޭ ޗެލްސީއާ ގުޅެން ތައްޔާރަށް ހުރިނަމަވެސް މިހާރު އޭނާ ހޯދުމުގެ ރޭހުގެ ކުރީގައި އުޅެނީ ޕީއެސްޖީއެވެ. އޭނާ ޕީއެސްޖީއަށް ބަދަލުވުން ވާނީ ޗެލްސީގެ އައު ކޯޗު، މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯއަށް ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމަކަށެވެ. އުގާޓޭއަކީ ޕޮޗެޓީނޯ ގެންނަން ބޭނުންވާ ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓުގެ ކުރީގައި އުޅޭ ކުޅުންތެރިއެކެވެ.

އުގާޓޭ ވަނީ ސްޕޯޓިންގ ލިސްބަންގައި ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ. އޭނާ އަކީ މީގެކުރިން ލިވަޕޫލުންވެސް ފާރަލީ ކުޅުންތެރިއެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް