ކ. މާލެ
|
5 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 07:16
ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކޯޗުކަމުގެ ވަކި ކުރި ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން
ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކޯޗުކަމުގެ ވަކި ކުރި ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން
ރޮއިޓާސް
ޕީއެސްޖީ
ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗަކަށް ނާގަލްސްމަން ގެނައުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަނީ
 
ގަލްޓިއޭގެ އެއްބަސްވުމުގައި ބާކީ އަހަރެއް އެބަ އޮތް، ނަމަވެސް ކަމްޕޯސް ބޭނުންވަނީ އޭނާ ވަކި ކުރަން

ފްރާންސްގެ ގަދަ ބާރު ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ)ގެ ކޯޗަކަށް ޖަރުމަނުގެ ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން ހަމަޖެއްސުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

ފްރާންސްގެ މީޑިއާތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ޕީއެސްޖީން އަންނަނީ އެ ކުލަބުގެ އެތެރޭގައި އެކަމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އެކަމާ ގުޅޭ އެއްވެސް ރަސްމީ މަޝްވަރާއެއް ނާގަލްސްމަނާ އެކު ކުރިއަށް ނުދާ ކަމަށާއި، އަންނަ ހަފްތާގައި ނާގަލްސްމަނާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރަން ތައްޔާރުވާ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗުކަމުގައި މިހާރު ހުރީ ފްރާންސަށް ނިސްބަތްވާ ކްރިސްޓޮފާ ގަލްޓިއޭ އެވެ. އޭނާ އެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސީ މިދިޔަ އަހަރު އެވެ. ދެ އަހަރު ދުވަހަށް އެކުލަވާލި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ އަންނަ އަހަރު އެވެ. ޕީއެސްޖީން ގަލްޓިއޭ ވަކިކޮށް، އެ މަގާމަށް ނާގަލްސްމަން ގެންނަން މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަނީ އެ ކުލަބުން ބޭނުންވާ ވަރުގެ ކާމިޔާބެއް މި ސީޒަނުގައި ހޯދިފައި ނުވާތީ އެވެ. ޕީއެސްޖީ އަށް މި ސީޒަނުގައި ކާމިޔާބު ކުރެވުނީ ހަމައެކަނި ފްރާންސް ލީގެވެ.

Advertisement

ގަލްޓިއޭ ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗަކަށް ހަމަޖެއްސުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް އޭރު މަސައްކަތް ކުރީ އެ ޓީމުގެ އައު ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރު ލުއިސް ކަމްޕޯސް އެވެ. ނަމަވެސް ޕީއެސްޖީން މި ސީޒަނުގައި ނެރުނު ނަތީޖާއާމެދު އޭނާ ވެސް ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެ އެވެ. އެހެންކަމުން ގަލްޓިއޭ ވަކި ކުރުމަށް ފަހު، އެ މަގާމަށް ނާގަލްސްމަން ހަމަޖެއްސުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އިސްނެގީ ވެސް ކަމްޕޯސް ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފަ އެވެ.

މިވަގުތު ނާގަލްސްމަން ހުރީ އެއްވެސް ވަޒީފާއެއްގަ ނޫނެވެ. އޭނާ އެންމެ ފަހުން ހުރީ ޖަރުމަނު ލީގުގެ ގަދަ ބާރު ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކޯޗުކަމުގަ އެވެ. ނަމަވެސް ނާގަލްސްމަނާއެކު ކުލަބު ކުރިއަށްދާ މިސްރާބު ގޯސްކަމަށް ބުނެ، އޭނާ ވަނީ މަގާމުން ވަކިކޮށްފަ އެވެ. އެއަށްފަހު އެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސީ ޗެލްސީގެ ކުރީގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލް އެވެ. ބަޔާން އިން ނާގަލްސްމަން ވަކި ކުރި ފަހުން ބައެއް ކުލަބުތަކުން ވަނީ އޭނާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފަ އެވެ. ޕީއެސްޖީ އަކީ ނާގަލްސްމަން ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ތިން ވަނަ ކުލަބެވެ. މީގެ ކުރިން ޗެލްސީ އާއި ޓޮޓެންހަމުން ވެސް ވަނީ އޭނާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް ފަހު ވަގުތު އެކަމަށް ވަނީ ހުއްޓުމެއް އައިސްފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް