ކ. މާލެ
|
4 ޖޫން 2023 | އާދީއްތަ 10:39
މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ
މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ
ރޮއިޓާސް
މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ
ޓްރެބަލްގެ ފުރުސަތު ހިފުމަށް ސިޓީގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ގާޑިއޯލާ އިލްތިމާސްކޮށްފި
 
ސީޒަން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ނިންމާލެވޭނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްގެން

މި ސީޒަންގައި ޓްރެބަލް (ތިން ތަށި) ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ ފުރުސަތުގައި ހިފުމަށް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ކުޅުންތެރިންގެ ކިބައިން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ އެދެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ މި ސީޒަންގެ އެފްއޭ ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރުމަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. މިހާތަނަށް ސިޓީން ވަނީ މި ސީޒަނުގެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު އަދި އެފްއޭ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. ބާކީ އެ ޓީމަށް އޮތީ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް އެވެ. އެ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށް ސިޓީ އަށް ތިން ތަށި ހޯދޭނެ އެވެ. ގާޑިއޯލާ ބުނީ، ސިޓީގެ ކުރިމަތީގައި މިހާރު އޮތީ ކޮންކަމެއްކަން ކުޅުންތެރިންނަށް އެނގޭނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ކުޅުންތެރިން ވެސް މިހާރު ބުނަމުން އަންނަ ވާހަކަ އަކީ ބާކީ އެއް ތަށި ކާމިޔާބު ކުރަން އޮތް ކަމަށާއި، އެއް ފުރުސަތު އޮތް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ކުރިއަށް އޮތް އިންޓަ މިލާން މެޗުގެ ކުރިން ސިޓީ އަށް ތިނެއް ނުވަތަ ހަތަރު ފަރިތަކުރުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށެވެ. ގާޑިއޯލާ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި މި ސީޒަނަކީ ވެސް ސިޓީ އަށް ކާމިޔާބު ސީޒަނެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެންމެ ފުރިހަމަ ސިފައިގައި އެކަން ފުރިހަމަވާނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ވެސް ކާމިޔާބު ކުރެވިގެން ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ގާޑިއޯލާ ބުނީ މިހާތަނަށް އައިއިރު ވެސް އެތައް ފަހަރަކު ކުޅުންތެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އިންޓަ މެޗު މުހިންމުވާ މިންވަރާއި، ސަބަބު ވެސް ސާފުކޮށްދީފައި ވާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މިވަގުތު އެންމެ ވެސް ދައްކާނީ ސިޓީން ޓްރެބަލްއާ ދިމާލަށް ދާ ވާހަކަ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ކުޅުންތެރިން އެކަމަށް ސަމާލުކަން ދީގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އެކަން ފާހަގަކޮށް ގާޑިއޯލާ ބުނީ ކުޅުންތެރިން ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭނީ ފައިނަލްގައި އިންޓަ ބަލި ކުރަން ކަމަށެެވެ. އެ މެޗުގައި އިންޓައާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހޭނީ މި ސީޒަނުގައި އެންމެ ސަމާލުކަން ދޭނެ މެޗުގެ ގޮތުގައި ދެކިގެން ކަމަަށާއި، ކޮންމެ ހާލަތަކަށް ވެސް ސިޓީން ތައްޔާރުވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ގާޑިއޯލާ ބުނީ މިއީ ސިޓީ އަށް ލިބިފައިވާ އެންމެ ރަނގަޅު ފުރުސަތު ކަމަށާއި، ކުޅުންތެރިން އެގޮތުގައި ތިބުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މި ސީޒަނުގައި ސިޓީއާއެކު ޓްރެބަލް ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެ ނަމަ، ގާޑިއޯލާ ވަނީ ދެ ޓީމެއްގައި ޓްރެބަލް ހޯދި ފުރަތަމަ ކޯޗަށެވެ. މީގެ ކުރިން އޭނާ ވަނީ ބާސެލޯނާގައި ވެސް އެކަން ހާސިލްކޮށްފަ އެވެ.

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލްގައި ސިޓީ އާއި އިންޓަ ބައްދަލު ކުރާނީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 12 ޖަހާއިރު އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް