ކ. މާލެ
|
2 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 12:35
ޔޫނިއަން ފުޓްސަލްގެ 15 ވަނަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމް
ޔޫނިއަން ފުޓްސަލްގެ 15 ވަނަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމް
ޔޫނިއަން ފުޓްސަލް މުބާރާތް
މަތިވެރި ޔޫނިއަން ސްޕޯރޓްސް ކްލަބްގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް މިމަހު 22ގައި
 
ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 36،000 ރުފިޔާ ވަނީ ހުށަހަޅާފައި

އއ.މަތިވެރީގައި ބާއްވާ އަގުބޮޑު ފުޓްސަލް މުބާރާތް މިމަހު 22 ވަނަ ދުވަހު ފަށަން ނިންމައިފިއެވެ.

މަތިވެރި ޔޫނިއަން ސްޕޯރޓްސް ކްލަބުން ބާއްވާ "ޔޫ.އެސް.ސީ ފުޓްސަލް މުބާރާތް" ހުޅުވާލީ މުޅި ރާއްޖެއަށެވެ. މަތިވެރީގައި ބާއްވާ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވީ ހަ ޓީމެވެ. އެއީ އާރުބީޖީ ސްޕޯރޓްސް ކްލަބާއި, ރޯޔަލް ނައިޓްސްއާއި ޔަންގް ޕްލޭޔަރސް ސްޕޯރޓްސް ކްލަބާއި. އެފްޓީ ވެލިއަންޓްއާއި މާރންސްއާއި މާރންސް އެކަޑަމީއެވެ. މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 36،000 ރުފިޔާއެވެ ރަނަރަނޕް ޓީމަށް 11,000 ރުފިޔާއެވެ.

Advertisement

މިއީ ޔޫނިއަން ސްޕޯރޓްސް ކްލަބުން މި މުބާރާތް ބާއްވާ 17 ވަނަ ފަހަރެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް