ކ. މާލެ
|
2 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 10:38
ލައިބާ އަހުމަދު މަޚްލޫފް
ލައިބާ އަހުމަދު މަޚްލޫފް
ޔޮނެކްސް ޗެކް ޔޫތު އިންޓަނޭޝަނަލް، ޕްރާގް 2023
ޔޮނެކްސް ޗެކް ޔޫތު މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ލައިބާ ދަތުރުކޮށްފި
 
ލައިބާ ވަނީ މީގެކުރިން އިޓަލީގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ މުބާރާތަކުން މެޑަލް ހޯދާފައި

ޗެކް ރިޕަބްލިކްގައި ކުރިޔަށްދާ ޔޮނެކްސް ޗެކް ޔޫތު އިންޓަނޭޝަނަލް، ޕްރާގް 2023 ގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ރާއްޖޭގެ ލައިބާ އަހުމަދު މަޚްލޫފް ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

ލައިބާ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ 11 އަހަރުން ދަށުގެ ވިމެންސް ސިންގަލް އިވެންޓުންނެވެ. ގުރޫޕު އޭ ގައި ތިން ކުޅުންތެރިން ހިމެނިފައިވާއިރު، ލައިބާ ވަނީ ކުޅުނު ދެ މެޗުންވެސް މޮޅުވެފައެވެ.

ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޗެކް ރިޕަބްލިކްގެ އީވާ އާ ބައްދަލުކޮށް ލައިބާ މޮޅުވެފައިވަނީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. ވާދަވެރިކޮށް ދިޔަ ފުރަތަމަ ސެޓު 21-19 އިން ކާމިޔާބުކުރީ އީވާއެވެ. ނަމަވެސް ފޯރިގަދަ ދެވަނަ ސެޓުގައި ލައިބާ އިތުރަށް ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށް 21-23 ގެ ނަތީޖާއަކުން ސެޓު ކާމިޔާބުކުރިއެވެ. އަދި ދެވަނަ ސެޓުން ލިބުނު ހިތްވަރާއެކު ތިންވަނަ ސެޓު 12-21 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރިއެވެ.

ގުރޫޕު ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައި ލައިބާ ބައްދަލުކުރީ ޗެކް ރިޕަބްލިކްގެ ލައުރާ އާއެވެ. މި މެޗުވެސް ލައިބާ ކާމިޔާބުކުރީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. ފުރަތަމަ ސެޓު 15-21 އިން ލައިބާ ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު، ދެވަނަ ސެޓު ލައުރާ ވަނީ 21-15 އިން ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ލައިބާ މެޗުން މޮޅުވީ ތިންވަނަ ސެޓު 17-21 އިން ކާމިޔާބުކޮށްގެނެވެ.

ޗެކް ރިޕަބްލިކްގައި ކުރިޔަށްދާ މި މުބާރާތުގެ ޑަބަލްސް އަދި މިކްސްޑް ޑަބަލްސްގައިވެސް ލައިބާ ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. ބައްދަލުކުރަން ޖެހެނީ އެކި ގަުމުތަކުގެ ރޭންކް މަތި ކުޅުންތެރިންނާއެވެ. ލައިބާ ވަނީ މީގެކުރިން އިޓަލީގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ މުބާރާތަކުންވެސް މެޑަލް ހޯދާފައެވެ.

މީގެ ކުރިން ލައިބާ ވަނީ އިޓަލީ މުބާރާތުން ދެ ލޯ މެޑަލް އަދި ކްރޮއޭޝިއާ މުބާރާތުން ރިހި މެޑައްޔަކާ ލޯ މެޑައްޔެއް ހޯދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
33%
0%
67%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް