ކ. މާލެ
|
1 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 11:50
ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ރައީސް ޕެރޭޒް އަދި ބެންޒެމާ
ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ރައީސް ޕެރޭޒް އަދި ބެންޒެމާ
ޓްވީޓަރ
ރެއާލް މެޑްރިޑު
ރެއާލްގެ ރައީސް ޕެރޭޒް ހިމެނޭހެން އިސްވެރިންނާއެކު ބެންޒެމާ މަޝްވަރާކުރަނީ
 
ބެންޒެމާ ގޮތެއް ނިންމާނީ ރެއާލްގެ އިސްވެރިންނާއެކު ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްވަރާ ކުރުންތަކަށް ފަހު ކަމަށާއި، އެކަން ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ހާމަ ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައި

މުސްތަޤުބަލާ ގުޅޭ ގޮތުން، ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ރައީސް ފްލޮރެންޓީނޯ ޕެރޭޒް ހިމެނޭހެން އެ ކުލަބުގެ އިސްވެރިންނާއެކު ކެޕްޓަން ކަރީމް ބެންޒެމާ މަޝްވަރާކުރަން ނިންމައިިފި އެވެ.

އުމުރުން 35 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ރެއާލާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އެހެންކަމުން ރެއާލުން އޮތީ އިތުރު އެއް އަހަރަށް ބެންޒެމާގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމަށް ތައްޔާރަށެވެ. ނަމަވެސް، ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގެ ކުލަބަކުން ވަނީ ބެންޒެމާ އަށް ބޮޑު ހުށަހެޅުމަށް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ބެންޒެމާ ވަނީ އޭނާގެ އާއިލާއާ މަޝްވަރާކޮށްފައި ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ބެންޒެމާ ގޮތެއް ނިންމާނީ ރެއާލްގެ އިސްވެރިންނާއެކު ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްވަރާ ކުރުންތަކަށް ފަހު ކަމަށާއި، އެކަން ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ހާމަ ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ރެއާލްގެ ރައީސް ޕްރޭޒް އަދި ބޯޑުގެ މެންބަރުންނާ ބެންޒެމާ ބައްދަލުކުރަން ބޭނުންވާތީވެ، އޭނާ ވަނީ އެކަމަށް އެދިފައި ކަމަށާއި، އެކަމުގައި އިސްވެރިން ބެންޒެމާއާ ބައްދަލު ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ނަމަވެސް ގޮތެއް ނިންމުން ރެއާލުން ދޫކޮށްލާނީ ބެންޒެމާ އަށް ކަމަށާއި، ބެންޒެމާގެ ކޮންމެ ނިންމުމަކަށް ކުލަބުން އިހުތިރާމް ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Advertisement

ރިޕޯޓުތަކުގައިވާ ގޮތުން ބެންޒެމާ އަށް ލިބިފައިވާ ހުށަހެޅުމަކީ 374 މިލިއަން ޔޫރޯގެ އަގެއް ކަމަށް ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ބެންޒެމާ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ސައުދީގެ އަލް އިއްތިހާދުން ކަަމަށާއި، އެ ކުލަބުން އޮތީ އެކަމުގައި ވަރަށް އިތުބާރާއެކު ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ. މިފަހަކަށް އައިސް ބެންޒެމާ އަންނަނީ ރެއާލްގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ވެސް ދައްކަމުންނެވެ. އޭނާ ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ދެމުން އަންނަ ބެލެންޑޯ އެވޯޑު ވެސް ޙާސިލްކޮށްފަ އެވެ.

ލިއޯން ދޫކޮށް ބެންޒެމާ ރެއާލަށް ބަދަލުވީޯ 2009 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް އެކުލަބަށް ކުޅެދިން 647 މެޗުގައި 353 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ކުލަބާއެކު އޭނާ ވަނީ 24 ތައްޓެއް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސްޕެނިޝް ލީގު، ކޮޕަ ޑެލް ރޭ، ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް، ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު، ޔުއެފާ ސުޕަ ކަޕް އަދި ފީފާ ކުލަބު ވޯލްޑް ކަޕް ހިމެނެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
67%
33%
ކޮމެންޓް