ކ. މާލެ
|
31 މެއި 2023 | ބުދަ 22:33
ޒިލާ، ޓީމްގެ އެހެން ބައެއް ކުޅުންތެރިންނާއެކު
ޒިލާ، ޓީމްގެ އެހެން ބައެއް ކުޅުންތެރިންނާއެކު
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
ފައިވް ނޭޝަންސް ކަޕް
ޒިލާއާއެކު ގައުމީ ބާސްކެޓް ޓީމް އިންޑިޔާއަށް
 
ފައިވް ނޭޝަންސް ކަޕް އޮންނާނީ ޖޫން މަހު

ޤައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމްގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން މުހައްމަދު ޒިލާލް ލީޑްކުރާގޮތަށް، ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމް ތަމްރީނު ހޯދަން އިންޑިޔާއަށް ހިނގައްޖެއެވެ.

ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމް އިންޑިޔާއަށް ދިޔައީ ޖޫން މަހު މާލޭގައި އޮންނަ ފައިވް ނޭޝަންސް ކަޕަށް ތައްޔާރުވުމަށެވެ. މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ދިވެހި ޓީމްގެ ހެޑްކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ލިސްޓްގައި ޖަހަނީ މުހައްމަދު ޒިލާލްގެ ނަމެވެ. އެކަމަކު އޭނާއަށް އެހީތެރިވުމަށް ބިދޭސީ ކޯޗެއް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. ޒިލާއާއެކު ކޯޗިންގ ޓީމްގައި ދެން މަސައްކަތްކުރާނީ އޭނާއާއެކު ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުނު އަލީ ފަޒްލީއެވެ.

އިންޑިޔާގައި ތަމްރީނުތަކުގައި ހޭދަކުރާ 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފަސް މެޗު ކުޅޭނެކަމަށް ބާސްކެޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު އާދަމް (އެޑަމް) ވިދާޅުވިއެވެ. އެ މެޗުތަކުގައި ކުޅުންތެރިން ދައްކާ ކުޅުމަށްފަހު ޓީމް އެނބުރި އައިސް 18 ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑް، 12އަށް މަދުކުރާނެއެވެ. ފައިވް ނޭޝަންސް ކަޕް އޮންނާނީ ޖޫން މަހުގެ 14-22 އަށެވެ. މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ އިތުރުން ވާދަކުރާނީ ބަންގްލަދޭޝް, ނޭޕާލް, ބޫޓާން އަދި ޕާކިސްތާނެވެ. ލީގު ބުރެއް ކުޅުމަށްފަހު މީގެތެރެއިން ހަތަރު ޓީމް ސެމީފައިނަލަށް ދަތުރުކުރާނެއެވެ. ފައިނަލަށް ދާނީ ސެމީފައިނަލް ދެ މެޗަށްފަހުއެވެ.

އިންޑިޔާގައި ގައުމީ ޓީމް ތަމްރީނު ހަދަނީ ބެންގަލޫރުގެ ހުންނަ ޕަޑުކޯން ޑްރާވިޑް ސެންޓަރ ފޯ ސްޕޯޓްސް އެކްސަލަންސް ހައި ޕާފޯމަންސް ސެންޓަރުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް