ކ. މާލެ
|
31 މެއި 2023 | ބުދަ 14:05
ޑެނިސް ޒަކަރިއާ
ޑެނިސް ޒަކަރިއާ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޗެލްސީ
ޕޮޗެޓީނޯ ބޭނުންނުވުމުން ޒަކަރިއާ އެނބުރި ޔުވެންޓަސް އަށް!
 
ޗެލްސީ އަށް ދާއިމީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ޒަކަރިއާ ކުލަބުގައި ބެހެއްޓުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ނަމަވެސް، ޕޮޗެޓީނޯ އެގޮތެއް ބޭނުންނުވޭ

ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ޗެލްސީ އަށް ކުޅެމުން އައި ސްވިޒަލެންޑުގެ މިޑްފީލްޑަރު ޑެނިސް ޒަކަރިއާ އެނބުރި ޔުވެންޓަސް އަށް ދާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

ޗެލްސީން އޭނާ ހޯދީ ކުރީގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލް ޓީމަށް އިރުޝާދު ދިން އިރު އެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން ވަނީ ޓުޗެލް މަގާމުން ވަކިކޮށްފަ އެވެ. ޗެލްސީން އެ ޓީމުގެ އައު ކޯޗަކަށް މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ހަމަޖެއްސިއިރު، ޒަކަރިއާ އަކީ ޕޮޗެޓީނޯގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިޔެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ އަލުން އެނބުރާ ޔުވެންޓަސް އަށް ދާން ޖެހޭނެ އެވެ. ލޯނު އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާއިރު، އެއަށްފަހު ޒަކަރިއާ އެނބުރި ޔުވެންޓަސް އަށް ދާނެ އެވެ. ޗެލްސީ އަށް ދާއިމީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ޒަކަރިއާ ކުލަބުގައި ބެހެއްޓުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ނަމަވެސް، ޕޮޗެޓީނޯ އެގޮތެއް ބޭނުންނުވެ އެވެ. އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް ޗެލްސީ އަށް 11 މެޗު ކުޅެދީ އެއް ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ.

Advertisement

ޒަކަރިއާ އެނބުރި ޔުވެންޓަސް އަށް ދިޔަ ނަމަވެސް، އޭނާއާ މެދު ކަންތައް ކުރާނެ ވަކި ގޮތެއް ނިންމާފައެއް ނުވެ އެވެ. ޔުވެންޓަސް އިން އޭނާ ކުލަބުގައި ބެހެއްޓުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ ކަމަށް މީޑިއާ ތަކުން ބުނެ އެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ކުލަބުން ބޭނުންވަނީ އޭނާ ދޫކޮށްލަން ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް