ކ. މާލެ
|
29 މެއި 2023 | ހޯމަ 10:24
ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ކެޕްޓަން އެމްބާޕޭ
ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ކެޕްޓަން އެމްބާޕޭ
ރޮއިޓާސް
ޕީއެސްޖީ
ކުރިމަގާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރާ ސުވާލުތަކަށް އެމްބާޕޭގެ ސާފު ޖަވާބެއް
 
ޕީއެސްޖީއާއެކު އެމްބާޕޭ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2025 ވަނަ އަހަރު

މުސްތަޤުބަލާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރެވެމުން އަންނަ ސުވާލުތަކަށް ކީލިއަން އެމްބާޕޭ ސާފު ޖަވާބެއް ދީފި އެވެ.

ފްރާންސްގެ ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އުމުރުން 24 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ހޯދުމަށް ގިނަ ކުލަބުތަކުން ޝައުޤުވެރިވެ އެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު އޭނާ ހޯދުމަށް ސްޕެއިންގެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން މަސައްކަތް ކުރި އެވެ. އެކަން ކާމިޔާބުވުމާ ގާތަށް ގޮސްފައި ވަނިކޮށް، ޕީއެސްޖީގައި މަޑު ކުރުމަށް އެމްބާޕޭ ނިންމި އެވެ. އެއީ ކުލަބުން އޭނާ އަށް ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް ވެސް ލިބޭ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. މި ސީޒަނަށްފަހު އެމްބާޕޭ ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލަފާނެ ކަމުގެ އަޑުތައް އަނެއްކާ ވެސް ގަދަވި އެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން އެކި މީޑިއާތަކުގައި އެ ވާހަކަ ރިޕޯޓު ކުރަމުން އަންނަނިކޮށް އެމްބާޕޭ ބުނީ، އެހެން ކުލަބަކަށް ބަދަލުވުމަށް އެއްވެސް ކަހަލަ މަޝްވަރާއެއް ކުރިއަށްނުގެންދާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ޕީއެސްޖީގައި ހުރީ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހިގެން ކަމަށާއި، މުސްތަޤުބަލަށް ޕީއެސްޖީން އެކުލަވާލަފައިވާ ޕްލޭންގައި އޭނާ އަކީ ބޮޑު ބައިވެރިއެއް ކަމަށެވެ. އެކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ބުނީ އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް ފެންނާނީ ޕީއެސްޖީން ކަމަށެވެ. ޕީއެސްޖީގައި މޮޅު ކުޅުމެއް މި ސީޒަނުގައި ވެސް ދައްކާފައިވާ އެމްބާޕޭ ބުނީ، ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމަކީ އޭނާ އަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ފަޚުރެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ވަނީ ޕީއެސްޖީގެ ރައީސް، ކޯޗިން އޮފިޝަލުން އަދި އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ކުލަބުގެ އެންމެހައި ސަޕޯޓަރުންނަށް ޚާއްސަ ޝުކުރެއް ވެސް އަދާކޮށްފަ އެވެ.

މޮނާކޯ ދޫކޮށް އެންމެ ފުރަތަމަ އެމްބާޕޭ ޕީއެސްޖީ އަށް ބަދަލުވީ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. އެއަަށްފަހު އެ ކުލަބާއެކު ދާއިމީ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލީ 2018 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން 2022 ވަނަ އަހަރު އޭނާ ވަނީ އެ ކުލަބުގެ އެއްބަސްވުން އައުކޮށްފަ އެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2025 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެމްބާޕޭ ވަނީ މިހާތަނަށް ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅެދިން 259 މެޗުގައި 211 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އޭނާ އަކީ ފްރާންސް ލީގުގައި ޕީއެސްޖީ އަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހައިދިން ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ އެ ކުލަބާއެކު 12 ތައްޓެއް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
0%
25%
0%
25%
ކޮމެންޓް