ކ. މާލެ
|
29 މެއި 2023 | ހޯމަ 07:32
މެޗުން މޮޅުވެ، އެސްޓަން ވިލާ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
މެޗުން މޮޅުވެ، އެސްޓަން ވިލާ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ބްރައިޓަން ބަލިކޮށް އެސްޓަން ވިލާ ކޮންފަރެންސް ލީގަށް
 
އެސްޓަން ވިލާ އެންމެ ފަހުން ޔޫރަޕުގެ މުބާރާތެއްގައި ކުޅެފައިވަނީ 2010 ވަނަ އަހަރު

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ފަހު މެޗުގައި ބްރައިޓަން ބަލިކޮށް އެސްޓަން ވިލާ އިން ޔުއެފާ ކޮންފަރެންސް ލީގުން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ވިލާ ޕާކްގައި ކުޅުނު މެޗު އެސްޓަން ވިލާ އިން ކާމިޔާބުކުރީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މެޗުގެ އަށް ވަނަ މިނެޓުގައި ވިލާގެ ޑަގްލަސް ލުއިޒް ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހާ އެ ޓީމަށް ކުރިހޯދަދީފައެވެ. އޭގެ ފަހުން މެޗުގެ 26 ވަނަ މިނެޓުގައި ވޮޓްކިންސް ވަނީ އެސްޓަން ވިލާ އަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ. ބްރައިޓަންގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު އެޓީމަށް ޖަހައިދިނީ ޑެނިޒް އުންޑޭވްއެވެ. މެޗުން ބަލިވިނަމަވެސް ބްރައިޓަންއަށް އެއްވެސް ހާސްކަމެއް ނެތެވެ. މެޗު ފެށުމުގެ ކުރިންވެސް ބްރައިޓަން އިންވަނީ ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ކޮންފަރެންސް ލީގުގެ ޖާގައަށް އެސްޓަން ވިލާ އާއެކު ވާދަކުރީ ޓޮޓެންހަމް އާއި ބްރެންޓްފޯޑެވެ. ދެ ޓީމުވެސް ވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެޗުން މޮޅުވެފައެވެ. ޓޮޓެންހަމް 4-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑް ބަލިކުރުމާއެކު ލީޑްސް ވަނީ ރެލިގޭޓްވެފައެވެ. އަދި ބްރައިޓަންއިން ވެސް ވަނީ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ މައްޗަށް 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކުރިހޯދާފައެވެ. ނަމަވެސް، އަމިއްލަ ބާރުގައި އޮތް އެސްޓަން ވިލާއަށް ވަނީ އެއް ޕޮއިންޓު ތަފާތުން ކޮންފަރެންސް ލީގުން ޖާގަ ލިބިފައެވެ. އެ ޓީމަށް 62 ޕޮއިންޓު ލިބުނުއިރު ޓޮޓެންހަމްއަށް ލިބުނީ 60 ޕޮއިންޓެވެ. އަދި ބްރެންޓްފޯޑަށް ލިބުނީ 59 ޕޮއިންޓެވެ.

އެސްޓަން ވިލާ އެންމެ ފަހުން ޔޫރަޕުގެ މުބާރާތެއްގައި ކުޅެފައިވަނީ 2010 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެފަހަރު ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ޕްލޭ އޮފް ސްޓޭޖުން އެ ޓީމު ވަނީ ކަޓާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް