ކ. މާލެ
|
27 މެއި 2023 | ހޮނިހިރު 17:44
ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް
ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ފ. ދަރަނބޫދޫ ބަނދަރު
ކިތަންމެ ވަރަކަށް ތޮޅުނަސް މަޝްރޫއުތަކަށް ހުރަސް އެޅޭ ކަންކަން ކޮށްގެން ނުވާނެ: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް
 
މަޝްރޫއުތައް ބާރަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭނެ، އެކަމަށް ހުއްޓުން އައިސްގެން ނުވާނެ

ސިޔާސީ ގޮތުން އަންނަ ހަމަނުޖެހުމުގައި ކިތަންމެ ވަރަކަށް ތޮޅުނަސް މަޝްރޫއުތަކަށް ހުރަސް އެޅޭ ކަންކަން ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފ. ދަރަނބޫދޫ ބަނދަރު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މަޝްރޫއުތައް ބާރަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަށް ހުއްޓުން އައިސްގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރޭގައި ވާދަވެރިކަން އަބަދުވެސް އޮންނާނެ ކަމަށާއި މި ނޫން ވެރިކަމެއް ގެނެސްފިނަމަ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަކީ ހަލޮބޮލިކަމުގެ ތެރޭގައި ކަންކަން މަޑު ޖެހޭނެ އަހަރެއް ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

561 އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތައް މި ދައުރުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސް، އެކި މަޝްރޫއުތައް ނިންމިފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ އަސްލަމް ވިދާޅުވީ އެކި ރަށްތަކުގައި ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ 52 މަޝްރޫއު ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި 42 ރަށެއްގައި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދަރަނބޫދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ހަވާލު ކުރީ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)އާއެވެ. އެ ކުންފުންޏާ މި މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރީ 40.4 މިލިއަން ރުފިޔާއަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް