ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 13:19
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ފަސްވަނަ މާސްޓަރ ޕްލޭން ލޯންޗުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ފަސްވަނަ މާސްޓަރ ޕްލޭން ލޯންޗުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ
5 ވަނަ ޓޫރިޒަމް މާސްޓަރ ޕްލޭން
5 ވަނަ ޓޫރިޒަމް މާސްޓަރ ޕްލޭނަކީ މުސްތަގުބަލު ބައްޓަންކުރުމުގެ މަގުޗާޓެއް: މިނިސްޓަރު
 
ޑޮމެސްޓިކް ޓޫރިޒަމް ވަރަށް ބޮޑަށް ފުޅާވެގެންދާނެ
 
މާސްޓަރ ޕްލޭންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވެރިންނަށް ދިވެހިން ހެދުން

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ 5 ވަނަ މާސްޓަރ ޕްލޭނަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މުސްތަގުބަލު ބައްޓަންކުރުމުގެ މަގުޗާޓެއް ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު މިހެން ވިދާޅުވީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ 5 ވަނަ މާސްޓަރ ޕްލޭން ރަސްމީކޮށް ލޯންޗުކުރުމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ފެށުނީއްސުރެވެސް ފަތުރުވެރިކަމުގެ މިސްރާބު ހުރީ ރަނގަޅު ދިމާލަކަށް ކަމަށެވެ. އަދިވެސް ފަތުރުވެރިކަން މިސްރާބު ޖަހާފައިވަނީ ރަނގަޅު ދިމާލަކަށް ކަމަށާއި، މި މާސްޓަރ ޕްލޭންގެ ތެރެއިން މިސްރާބު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ނުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

މި މާސްޓަރ ޕްލޭން ވެގެންދާނީ ކޮވިޑް-19 އިން އަރައިގަންނަން ކުރި މަސައްކަތުގެ އަލީގައި މުސްތަގުބަލު ބައްޓަންކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ މަގުޗާޓަކަށް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މާސްޓަރ ޕްލޭންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވެރިންނަށް ދިވެހިން ހެދުން ކަމަށެވެ. އަދި ވަން އައިލެންޑް ވަން ރިސޯޓު ކޮންސެޕްޓް އިތުރުކޮށް، ގިނަ މާކެޓުތަކަކަށް ރާއްޖެ ހުޅުވާލައި، ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މި މާސްޓަރ ޕްލޭންގެ ސަބަބުން ޑޮމެސްޓިކް ޓޫރިޒަމް ވަރަށް ބޮޑަށް ފުޅާވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. މިއީ ރަށްރަށުގައި އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރާ މީހުންނަށާއި، އަންހެނުންނާއި، ޒުވާނުންނަށް ފުރުސަތުތަކެއް ފަހިވެގެންދާނެ ޕްލޭނެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ 5 ވަނަ މާސްޓަރ ޕްލޭން ލޯންޗުކޮށްފައިވާއިރު، މި މާސްޓަރ ޕްލޭންގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ހުރި މައްސަލަތަކާއި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ކުރެވޭނެ ކަންކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް