ކ. މާލެ
|
20 މެއި 2023 | ހޮނިހިރު 08:51
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ކުޅުނު މެޗުގައި ޓެން ހާގް އަދި ރަޝްފޯޑު
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ކުޅުނު މެޗުގައި ޓެން ހާގް އަދި ރަޝްފޯޑު
ރޮއިޓާރސް
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑު
ޔުނައިޓެޑުގައި ރަޝްފޯޑް މަޑުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ޓެން ހާގް ދީފި
 
މިހާރު ރަޝްފޯޑާއެކު ކުރިއަށްދާ މަޝްވަރާތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ފެންނާނެ

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިންގްލެންޑުގެ ފޯވާޑް މާކަސް ރަޝްފޯޑް އެ ޓީމުގައި މަޑު ކުރާނެ ކަމަށް އެރިކް ޓެން ހާގް ބުނެފި އެވެ.

ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ޓެން ހާގް މިހެން ބުނީ ރަޝްފޯޑްގެ ކުރިމަގާ ގުޅޭ ގޮތުން އޭނާ އަށް ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެމުންނެވެ. ޓެން ހާގް ބުނީ، ރަޝްފޯޑް ބޭނުންވަނީ ޔުނައިޓެޑުގައި މަޑު ކުރަން ކަމަށާއި، ކުލަބުން ވެސް ބޭނުންވަނީ އޭނާ ބަހައްޓަން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު ރަޝްފޯޑާއެކު ކުރިއަށްދާ މަޝްވަރާތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ފެންނާނެ ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރާ ކަމަށް ވެސް ޓެން ހާގް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އޭނާ ބުނީ މިވަގުތު އެ ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށާއި، މިވަގުތު އެ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ދިޔުމަށް ތަން ދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗުކަމާ ޓެން ހާގް ހަވާލުވީ ހިސާބުން ވެސް އޭނާ އަންނަނީ ރަޝްފޯޑް ދޫކޮށްލަން ބޭނުން ނުވާކަމަށްބުނެ ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ.

ޔުނައިޓެޑާއެކު ރަޝްފޯޑް ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުވެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ މިއަހަރު އެވެ. ރަޝްފޯޑް އޭނާގެ ސީނިއާ ކެރިއަރު ފެށި ޓީމަކީ ވެސް ޔުނައިޓެޑެވެ. އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެދިން 356 މެޗުގައި 122 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ރަޝްފޯޑްގެ ކުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވުމާއެކު، އެ ކުލަބުން އޭނާ ދޫކޮށްލަން އުޅޭ ކަމުގެ އަޑުތަކެއް ވެސް ފެތުރުނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ރަޝްފޯޑްގެ އެޖެންޓް ފްރާންސްގެ ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ)އާއެކު މަޝްވަރާ ކުރި ކަމަށް ވެސް އޭރު މީޑިއާތަކުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ. ނަމަވެސް މި ސީޒަނުގައި ރަޝްފޯޑް ވަނީ ޔުނައިޓެޑުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައިފަ އެވެ. މި ސީޒަނުގައި އޭނާ ވަނީ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެދިން 53 މެޗުގައި 29 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި ކުޅެމުން އަންނަނިކޮށް ލިބުނު އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުން މިވަގުތު ރަޝްފޯޑް ހުރީ ކުޅުމާ ދުރުގަ އެވެ.

ޔުނައިޓެޑާއެކު ރަޝްފޯޑް ވަނީ މިހާތަނަށް ފަސް ތައްޓެއް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެފްއޭ ކަޕް، ކަރަބޯ ކަޕް، އެފްއޭ ކޮމިއުނިޓީ ޝީލްޑް އަދި ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގު ހިމެނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް