ކ. މާލެ
|
17 މެއި 2023 | ބުދަ 17:26
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ދިއްދޫގައި އިމާރާތްކުރާ އިސްލާމިކް ސެންޓަރު
ދިއްދޫގައި އިސްލާމިކް ސެންޓަރެއް އިމާރާތްކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފި
 
އިދާރީ އޮފީހެއް، ލައިބްރަރީ، 4 ކްލާސް ރޫމް، 2 ސެމިނަރ ރޫމް އަދި ޕޭންޓްރީ ހުންނާނެ
 
450 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލެއް ގާއިމްކުރާނެ
 
އެއްފަހަރާ 1500 މީހުނަށް ނަމާދުކުރެވޭނެ

ހއ.ދިއްދޫގައި އިސްލާމިކް ސެންޓަރެއް އިމާރާތްކުރުމަށް ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ހެނދުނު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ހޯލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިޔާތެއްގައި ''ދިއްދޫ އިސްލާމިކް ސެންޓަރު'' އިމާރާތްކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ރަޝީދު ކާޕެންޓްރީ އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާ އެވެ. ދިއްދޫ އިސްލާމިކް ސެންޓަރު އިމާރާތްކުރުމުގެ  އެއްބަސްވުމުގައި އެކުންފުނީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އާރުސީސީގެ ޑިރެކްޓަރ އާދަމް ރަޙީމް އެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީއެވެ.

Advertisement

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ވަނީ މަސައްކަތް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ފަށާ، ބާރު ސްޕީޑުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ކުންފުންޏަކީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާ ހުރި ކުންފުންޏަކަށް ވާތީ މަސައްކަތް ހަލުވިކަމާއެކު ފުރިހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ޔަގީން ކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިސްލާމިކް ސެންޓަރުގެ ކުރެހުން

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެ ސެންޓަރު ތަރައްގީ ކުރަނީ އެއްފަހަރާ 1500 މީހުނަށް ނަމާދުކުރެވޭ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. 450 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލެއް، އިދާރީ އޮފީހެއް، ލައިބްރަރީ، 4 ކްލާސް ރޫމް، 2 ސެމިނަރ ރޫމް އަދި ޕޭންޓްރީ ހުންނާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެ ސެންޓަރު ހުންނާނީ އޭސީ ކޮށްފައި ކަމަށާއި، ކަރަންޓަށް ކުރާ ޚަރަދު ކުޑަކުރަން އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ދިއްދޫ އިސްލާމިކް ސެންޓަރު އިމާރާތްކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 50،895،299.07 ރުފިޔާއަށެވެ. އަދި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 540 ދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް