ކ. މާލެ
|
17 މެއި 2023 | ބުދަ 18:47
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕް
ރައީސް، އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެއް ނުވޭ - އަސްލަމް
 
މެމްބަރުން ޕާޓީން ވަކިވެވަޑައިގެންފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގައި މެމްބަރުން ހިމެނޭ ގޮތް ބަދަލުކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވަނިކޮށް

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައި ނުވާކަމަށް، އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަސްލަމް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ، ބުދަ ދުވަހު ޕީޖީ ގްރޫޕާއި ރައީސް ބައްދަލުކުރެއްވި ކަމަށާއި، އެ މެމްބަރުންނާ ސިޔާސީ ބައެއް ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވި ކަމަށް ބުނެ ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން "ރާއްޖެ އެމްވީ"ން ދެންނެވި ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ. އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ޕީޖީ ގްރޫޕާ، ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ރައީސް ބައްދަލުނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެހެންނަމަވެސް ބައެއް ވަކިވަކި މެމްބަރުންނާ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވާފައި ވާކަމަށާއި އެ މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވީ އެ މެމްބަރުންގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތިން ކަަމަށްވެސް އަސްލަމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ބައެއް މެމްބަރުން ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވާފައި މި ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރަށްފަހު ނެގި ޗުއްޓީ ނިމުމަށްފަހު ދައުރު ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. މަޖިލިސް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެފައި ވާއިރު އެމްޑީޕީގެ 12 މަޖިލިސް މެމްބަރުން ވަނީ އެ ޕާޓީން ވަކިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

އެ މެމްބަރުން ވަކިވެވަޑައިގެންފައި ވަނީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. އެ މެމްބަރުން ޕާޓީން ވަކިވެވަޑައިގެންފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގައި މެމްބަރުން ހިމެނޭ ގޮތް ބަދަލުކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވަނިކޮށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް