ކ. މާލެ
|
16 މެއި 2023 | އަންގާރަ 12:36
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިިޓެޑުގެ މެޗަކަށްފަހު ސަބިޓްޒާ
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިިޓެޑުގެ މެޗަކަށްފަހު ސަބިޓްޒާ
ރޮއިޓާސް
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް
ސަބިޓްޒާއަށް އަނިޔާވެ މި ސީޒަނުގައި ދެން ނުކުޅެވޭނެ
 
ސަބިޓްޒާ ވަނީ ޔުނައިޓެޑަށް 18 މެޗު ކުޅެ، ތިން ލަނޑު ޖަހާފަ

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ މާސެލް ސަބިޓްޒާއަށް އަނިޔާގެ ސަބަބުން ދެން މި ސީޒަނުގައި ނުކުޅެވޭނެއެވެ.

ޔުނައިޓެޑުން ރަސްމީކޮށް ހާމަކުރިގޮތުގައި، ސަބިޓްޒާއަށް ސީޒަން ނިމުނީ ކަކުލަށް ލިބުނު އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. ޖެނުއަރީ މަހު ބެޔާނުން ޔުނައިޓެޑަށް ލޯނު އުސޫލުން ބަދަލުވި ސަބިޓްޒާ ވަނީ މި ސީޒަނުގައި ޔުނައިޓެޑަށް 18 މެޗު ކުޅެ ތިން ލަނޑު ޖަހާފައެވެ.

ސަބިޓްޒާ ވަނީ މި ސީޒަނުގައި ޔުނައިޓެޑުން ކަރަބާއޯ ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރުމާއި، އެފްއޭ ކަޕް ފައިނަލަށް ޓީމު ގެންދިޔުމުގައި މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ. ޕްރިމިއަރ ލީގާއި އެފްއޭ ކަޕު ވަރުގަދަކޮށް ނިންމާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރާއިރު، ސަބިޓްޒާ ނެތުމަކީ ޓީމަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު އުނިކަމެއްކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން ބުންޏެވެ. އަދި ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ ޓީމު މިހާހިސާބަށް ގެންދިޔުމަށް ސަބިޓްޒާ ކޮށްދިން މަސައްކަތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

ސަބިޓްޒާ އެންމެ ފަހުން ކުޅެފައިވަނީ 7 މެއި ގައި ވެސްޓް ހޭމް އާ ދެކޮޅަށް ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގޮތުގައެވެ. އަނިޔާގެ ސަބަބުން ސަބިޓްޒާއަށް އެފްއޭ ކަޕު ފައިނަލާއި، ލީގުގެ ބާކީ މެޗުތައް ނުކުޅެވޭނެއެވެ. ލީގުގައި ދެން ކުޅެން ޖެހޭނީ ބޯންމައުތު، ޗެލްސީ އަދި ފުލަމް އާއެވެ.

ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެދަށުން ކުޅެމުން އަންނަ ސަބިޓްޒާ، ހޫނު މޫސުމުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓުގައި ދާއިމީކޮށް ގެނައުމާ މެދު ޔުނައިޓެޑުން އަދި ގޮތެއް ނުނިންމައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް