ކ. މާލެ
|
15 މެއި 2023 | ހޯމަ 13:44
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކޮމިއުނިޓީ އެންގޭޖްމެންޓް ޔުނިޓް
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކޮމިއުނިޓީ އެންގޭޖްމެންޓް ޔުނިޓް
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
މަގު ފާރަވެރިން
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ "މަގު ފާރަވެރިންގެ" ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް އިފްތިތާހްކޮށްފި
 
މި މަޤާމުގެ އަސާސީ މުސާރައަކީ 10،000 ރުފިޔާ
 
"ކޮމިޔުނިޓީ އެންގޭޖްމެންޓް ޔުނިޓް" ގެ ބޭނުމަށް މާލެ ވަނީ 8 ޒޯނަކަށް ބަހާލާފައި

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކޮމިއުނިޓީ އެންގޭޖްމެންޓް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް އިފްތިތާހްކޮށްފިއެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކޮމިޔުނިޓީ އެންގޭޖްމެންޓް ޔުނިޓު އަދި އެ ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވާފައިވަނީ މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއެވެ. ޗަމްޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓަލުގައި ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މާލޭގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، އެއީ ބޮޑު ޒިންމާއަކާ އެކު އަލަށް ފަށާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެއީ ކައުންސިލުގެ ހުރިހާ މެންބަރުން ވަރަށް ބޮޑަށް އުންމީދު ކުރަމުން އައި ކަމެއް ކަމަށް ވެސް މޭޔަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

Advertisement

މޭޔަރު ވިދާޅުވީ ކޮމިޔުނިޓީ އެންގޭޖްމެންޓް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތަކީ ވަރަށް ބޮޑު ޒިންމާއެއް ކަމަށާއި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މި ބިޔަބޮޑު މަސައްކަތް ފެށީ ސަރުކާރުން ދީފައިވާ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ކަމާށެވެ. އަދި މި ކަމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ދިވެހިން ތަކަކަށް ވަޒީފާ ލިބިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމުގައި މޭޔަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވާފައިވަނީ ސިޓީކައުންސިލުން އިއުލާނުކޮށްގެންނެވެ. މި މަޤާމުގެ އިތުރުން މަގުފާރަވެރިންގެ ސުޕަވައިޒަރުންގެ އަސާސީ މުސާރައަކީ 10،000 ރުފިޔާއެވެ. ސަރވިސް އެލަވަންސް ގޮތުގައި 5000 ރުފިޔާ އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން ގިނަވެގެން މުސާރައިގެ %50 އާއި ހަމައަށް އިތުރު ގަޑީގެ އެލަވަންސް ލިބެއެވެ. އަދި މަގުފާރަވެރިންގެ އަސާސީ މުސާރައަކީ 6000 ރުފިޔާއެވެ. ސަރވިސް އެލަވަންސް ގޮތުގައި 4000 ރުފިޔާ ލިބެއެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކޮމިއުނިޓީ އެންގޭޖްމެންޓް ޔުނިޓް - މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް

ކޮމިއުނިޓީ އެންގޭޖްމަންޓް ޔުނިޓުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު، މަގުމަތީގައި ކުނި ބަހައްޓާތޯ ބެލުމާއި، ޕެލެޓް ބެހެއްޓުމާއި، މުދަލާއި ތަކެތި މަގުމަތީގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ބަހައްޓާތޯ ބެލުމާއި، ޕާކް ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރުމާއި، ޓްރެފިކް (ބާރުބޮޑު ވަގުތުތަކުގައި މަގުތައް ތޮއްޖެހުމުގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން) އަދި އިމާރާތް ކުރާ ތަންތަނުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަ ބެލެހެއްޓުމާއި، ހިނގާ މީހުންގެ ބޮލަށް ގޭގެއިން ފެން ފޭބުން ހައްލުކުރުން ހިމެނެއެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އުފެއްދި "ކޮމިޔުނިޓީ އެންގޭޖްމެންޓް ޔުނިޓް" ގެ ބޭނުމަށް މާލެ ވަނީ 8 ޒޯނަކަށް ބަހާލައިފަ އެވެ. އެ ޕްރޮގްރާމްގައި 18 އަންހެނުންނާއި 60 ފިރިހެނުން މަސައްކަތް ކުރާނެ އެވެ. އެ ޔުނިޓްގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަން ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕޮލިސް އަހުމަދު ސައުދީއާ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
50%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް