ކ. މާލެ
|
13 މެއި 2023 | ހޮނިހިރު 10:32
ޗެލްސީގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑު
ޗެލްސީގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑު
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
ލަމްޕާޑު ބުނީ ޗެލްސީން ކުޅޭނީ ފޮރެސްޓަށް އިހުތިރާމް ދީގެން ކަމަށް
 
ފޮރެސްޓު މެޗަކީ ޗެލްސީއަށް ކުރިމަތިވާނެ ބޮޑު "ޓެސްޓެއް"

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޗެލްސީން ނޮޓިންހަމް ފޮރެސްޓާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭނީ އެ ޓީމަށް ދޭން ޖެހޭ ފުރިހަމަ އިހުތިރާމް ދީގެން ކަމަށް، ޗެލްސީގެ ކޯޗު ފްރޭންކް ލަމްޕާޑު ބުނެފިއެވެ.

ޗެލްސީގެ ދަނޑުގައި ކުޅޭ މެޗަށް ކުރިމަތިލާއިރު، ފޮރެސްޓު އޮތީ ރެލިގޭޝަން ޒޯނުގެ ބިރުވެރިކަމުގެ ތެރޭގައެވެ. ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން ބޯންމައުތާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ ޗެލްސީ ވަނީ ރެލިގޭޝަންގެ ބިރުވެރިކަމުން ސަލާމަތްވެފައެވެ. އެ މެޗަށް އިޝާރާތް ކުރަމުން ލަމްޕާޑު ބުނީ އެއީ ކުރިއަށް ދިޔުމަށް ޗެލްސީ އަށް އެޅުނު ވަރަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށެވެ. ފޮރެސްޓު މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަދައްކަމުން ލަމްޕާޑު ބުނީ، ފުޓުބޯޅާގައި ކޮންމެ ގޮތަކަށްވެސް ކަންތައްތައް ބަދަލުވެދާނެކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ފޮރެސްޓު މެޗަށް ޗެލްސީ ނިކުންނާނީ މޮޅުވުމުގެ އަޒުމުގައި ކަމަށެވެ.

އޭނާ ބުނީ ޗެލްސީން ކުޅެންޖެހޭ ފޮރެސްޓު ޓީމަކީ ޕްރިިމިއާ ލީގުގެ ރެލިގޭޝަނުން ސަލާމަތްވުމަށް "ހަނގުރާމަ" ކުރަމުން އަންނަ ޓީމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެއީ ޗެލްސީއަށް ކުރިމަތިވާނެ ބޮޑު "ޓެސްޓެއް"ގެ ގޮތުގައި ލަމްޕާޑު ވަނީ އެ މެޗު ސިފަކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން ޗެލްސީން ކުޅެންޖެހޭނީ ފޮރެސްޓަށް ދޭންވާ އިހުތިރާމް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ދީގެން ކަމަށާއި، ފޮރެސްޓަކީ އެންމެ މުހިންމު ވަގުތުގައި ލަނޑު ދޭ ޓީމެއް ކަމަށްވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. ޚާއްސަކޮށް، ކުޅުމުގެ ތެރެއިން އެ ޓީމުގެ ފަރާތުން އިދިކޮޅު ޓީމަށް އަބަދުވެސް ދުއްތުރާ ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށާއި، އެ ޓީމަކީ ހުރިހާ ކަމެއް ހާސިލް ކުރުމުގެ އަޒުމުގައި ކުޅޭ ޓީމެއްކަންވެސް އޭނާ ފާހަގަކުރިއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ލަމްޕާޑު ބުނީ ޗެލްސީން ކޮންމެ މެޗަކަށް ވެސް ނިކުންނަނީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެގެން ކަމަށާއި، އެ ޓީމުގެ އަމާޒަކީވެސް މެޗުތަކުން މޮޅުވުން ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި ސީޒަނުގައި ޗެލްސީގެ ނަތީޖާތައް ދަށްކަން އޭނާ ގަބޫލުކުރެއެވެ. ލަމްޕާޑު ބުނީ މިހާރު ޗެލްސީއަށް އޮންނާނީ މި ސީޒަނަށް ބެލުން ނޫންކަމަށާއި، އަންނަ ސީޒަނަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވުން ކަމަށެވެ.

ޗެލްސީގެ ދަނޑުގައި އެ ޓީމުން ފޮރެސްޓާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 19:00 ގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް