ކ. މާލެ
|
9 މެއި 2023 | އަންގާރަ 13:35
އިސްރާއިލުން ޣައްޒާއަށް ދިން ހަމަލާގައި ގެއެއްގައި ރޯވެފައި
އިސްރާއިލުން ޣައްޒާއަށް ދިން ހަމަލާގައި ގެއެއްގައި ރޯވެފައި
ރޮއިޓާސް
އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ހަމަލާދިނުން
އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި 12 މީހަކު ޝަހީދުކޮށްލައިފި
 
ހަތަރު ކުޑަކުދިންނާއި، އާންމުންގެ ފަސް މީހަކު ޝަހީދުވި

އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި 12 މީހަކު ޝަހީދުކޮށްލައިފިއެވެ.

ރޮއިޓަރސްގައި ބުނެފައިވަނީ އިސްރާއީލުން ޣައްޒާއަށް ދިން ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުވެފައިވަނީ އިސްލާމިކް ޖިހާދުގެ އިސް ތިން ކޮމާންޑަރުންނާއި ހަތަރު ކުޑަކުދިންނާއި، އާންމުންގެ ފަސް މީހެކެވެ.

މި ވައިގެ ހަމަލާތަޙަމަލާތައް ދީފައި ވަނީ ދަންވަރުގެ ވަގުތުގައި ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުން ނިދާފައި ތިއްބައެވެ. ޝަހީދުކޮށްލާފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ކުށެއް ނެތް އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނެވެ.

އިސްރާޢީލުން ޣައްޒާއަށް ވަރުގަދަ ވައިގެ ޙަމަލާތަކެއް ދީފައި މި ވަނީ، އިސްރާޢީލުގެ ސިފައިންނަށް އަމާޒުކޮށް ދެމުންދިޔަ ޙަމަލާތައް ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑައިލަން އިސްލާމިކް ޖިހާދުގެ މުޖާހިދުން އެއްބަސްވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ގަޑިއިރުތަކެއް ވަންދެން ދިން ހަމަލާތަކަށްފަހު، އިސްރާއިލުގެ އަސްކަރީ ފައުޖުން ވަނީ ނާބުލުސްއަށް ވަދެގަނެފައެވެ.

މި ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން އިސްރާއީލުން ބުނީ ހުޅަނގުގައި ޓެރަރިޒަމް ވޮޗްލިސްޓުގައި ހިމެނޭ އަދި ޣައްޒާގެ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ހަތިޔާރު އެޅި ނެޓްވޯކަށް ކޮމާންޑްކުރާ އީރާނުގެ ތާއީދު އޮންނަ އިސްލާމިކް ޖިހާދުގެ ތިން ލީޑަރަކަށް ހަމަލާ އަމާޒުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް