ކ. މާލެ
|
8 މެއި 2023 | ހޯމަ 08:11
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ފުވާދު ތައުފީގު
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ފުވާދު ތައުފީގު
ރާއްޖެއެމްވީ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023
"ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އޮފިޝަލުންނާއެކު 6300 މީހުން ހަރަކާތްތެރިވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ"
އިތުރު 40 މުވައްޒަފުން މިހާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި އެބަ ތިބި
އިންތިޚާބަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ދުރާލާ ކުރަމުންދޭ

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާއްވަން ތާވަލްކޮށްފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އޮފިޝަލުންނާއެކު 6300 މީހުން ހަރަކާތްތެރިވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ފުވާދު ތައުފީގު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ފުވާދު ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން، އިތުރު ބައެއް މުވައްޒަފުން ހޯދާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އިތުރު 40 މުވައްޒަފުން މިހާރު އެ ކޮމިޝަނުގައި އެބަތިބި ކަަމަށާއި އެ މީހުން ގިނައިން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކުގައި ކަަމަށް ވެސް ފުވާދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ މީހުން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނީ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓްރެނަރުންނާއި އެހެނިހެން އޮފިޝަލުންނާއެކު މި ފަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ހަރަކާތްތެރިވާނެ ކަމަށާއި އިންތިޚާބަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ދުރާލާ ކުރަމުންދާ ކަމަށް ފުވާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދަނީ މުވައްޒަފުންނާއި އޮފިޝަލުން އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ހޮވޭ ޓްރެއިނަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ޖުލައި 15 އިން ޖުލައި 21 އަށް ޓްރެއިނިން އޮފް ޓްރެއިނާސް (ޓީއޯޓީ) ޕްރޮގްރާމެއް މާލޭގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި އިންތިޚާބުގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކާއި ދިވެހިން ދިރިއުޅޭ ބޭރު ގައުމުތައް ހިމެނޭ ގޮތުން ޖުމްލަ 800 ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓަން ވެސް އެކޮމިޝަނުން ވަނީ ނިންމާއެވެ. އެ ކޮމިޝަނުން ތާވަލު ކޮށްފައިވާގޮތުގައި މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮންނާނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި ދެވަނަ ބުރަކަށް ގޮސްފިނަމަ އިންތިޚާބު އޮންނާނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 30 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 13 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް