ކ. މާލެ
|
29 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 07:55
ޓޮޓެންހަމްގެ ސަޕޯޓަރުން ލެވީއާ ދެކޮޅަށް އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ
ޓޮޓެންހަމްގެ ސަޕޯޓަރުން ލެވީއާ ދެކޮޅަށް އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ޓޮޓެންހަމް
ޓޮޓެންހަމްގެ ޗެއަރމަން، ލެވީއާ ދެކޮޅަށް ކުލަބުގެ ސަޕޯޓަރުން
 
ސަޕޯޓަރުން ވަނީ ޓޮޓެންހަމްދެކެ ލޯބިވާކަމަށާއި، ލެވީ ކުލަބު ދޫކޮށްލުމަށްވެސް ގޮވާލައިފައި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޓޮޓެންހަމްގެ ޗެއާމަން ޑެނިއަލް ލެވީއާ ދެކޮޅަށް ކުލަބުގެ ސަޕޯޓަރުން އިހުތިޖާޖުކޮށްފިއެވެ.

ޓޮޓެންހަމްގެ ސަޕޯޓަރުން ލެވީއާ ދެކޮޅަށް އިހުތިޖާޖުކޮށްފައިވަނީ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޓޮޓެންހަމްއިން އެ ޓީމުގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ކުރިން ދަނޑު ބޭރުގައާއި އަދި މެޗު ކުޅެމުން ދިޔަ ވަގުތުގައު ދަނޑުތެރޭގައެވެ. ސަޕޯޓަރުން ވަނީ "ލެވީ އައުޓް" ޖަހާފައިވާ ބެނާތަކާއި، އިތުރު މެސެޖުތައް ލިޔެފައިވާ ބެނާތަން ހިފައިގެން ތިބެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ސަޕޯޓަރުން ވަނީ ޓޮޓެންހަމްދެކެ ލޯބިވާ ކަމަށާއި، ލެވީ ކުލަބު ދޫކޮށްލުމަށްވެސް ގޮވާލައިފައެވެ.

ޓޮޓެންހަމްގެ ސަޕޯޓަރުން ކުލަބުގެ ޗެއަރމަނާ ދެކޮޅަށް އިހުތިޖާޖުކޮށްފައިވަނީ ކުލަބުގެ ނަތީޖާތައް ދަށްވެ، ސަޕޯޓަރުންގެ ކަންބޮޑުވުން އިންތިހާއަށް އޮތުމުންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ސަޕޯޓަރަކު ބުނީ، ބެނާ ހިފައިގެން ވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ތެދުވަންޖެހުނީ ކުލަބުގެ ކަންކަން ރަނގަޅަށް ދާކަމަށް އެމީހުންނަށް ނުފެންނާތީކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ، ބޭނުންވަނީ ކުލަަބަށް ހެޔޮ ގޮތްވުން ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މިވަގުތު އެންމެ ރަނގަޅީ ލެވީ ކުލަބު ދޫކޮށްލުންކަމަށެވެ. ޓޮޓެންހަމް މިވަގުތު އޮތީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ތާވަލްގެ ފަސްވަނަ މަގާމުގައެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް އެ ޓީމު ކުޅުނު 33 މެޗުން، 54 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ހަތަރުވަނާގައި އޮތް ޔުނައިޓެޑާ ދެމެދު އޮތީ ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ފަރަގެކެވެ.

Advertisement

ޓޮޓެންހަމްގެ ނަތީޖާތައް ދަށްވުމުން ޓީމުގެ ކޯޗުކަމުގައި ހުރި އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ވަނީ މަގާމުން ވަކިކޮށްފައެވެ. އޭގެފަހުން ވަގުތީގޮތުން އެ ޓީމަށް އިރުޝާދުދެމުން އައީ ކޮންޓޭގެ އެސިސްޓެންޓަކަށް ހުރި ކްރިސްޓިއަން ސްޓެލިނީއެވެ. ނަމަވެސް ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑު އަތުން ލިބުނު ބޮޑު ބައްޔާއެކު އޭނާވެސް ވަނީ މަގާމުން ވަކިކޮށްފައެވެ. ސްޓެލިނީ ވަކިކުރުމަށްފަހު ޓޮޓެންހަމްގެ ވަގުތީ ކޯޗަކަށް ދެން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ރަޔަން މޭސަންއެވެ.

ޓޮޓެންހަމްގެ ޗެއަރމަންކަމާ ލެވީ ހަވާލުވީ 2001 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭގެ ފަހުން މިހާތަނަށް ލެވީ އެ މަގާމުގައި ހުރިއިރު، އޭނާއަކީ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެންމެ ގިނަ ދުވަހު ޗެއާމަންކަން ކުރި މީހާއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް