ކ. މާލެ
|
29 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 15:47
އެމްއެމްސީ އިންތިޚާބު
އެމްއެމްސީ އިންތިޚާބު
ހޯމް މިނިސްޓްރީ
މީޑިއާ ކައުންސިލް
މީޑިއާ ކައުންސިލަށް 3 މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކޮށްފި
 
މީޑިއާ ތަމްސީލު ކުރާ މެމްބަރަކަށް ހޮވުނީ ޚަބަރު އޮންލައިންގެ އަލީ އާދަމް

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ތިން މެމްބަރުން އައްުޔަންކޮށްފިއެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓްރީން ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި އިންތިޚާބުގައި މީޑިއާތައް ތަމްސީލު ކުރެއްވުމަށް މެންބަރަކާއި އާންމުންގެ ތެރެއިން 2 މެންބަރުން ވަނީ އިންތިޚާބު ކޮށްފައެވެ. މި އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އިން 11:00 އަށެވެ.

މި އިންތިޚާބުގައި މީޑިއާތައް ތަމްސީލު ކުރުމަށް ދެ ބޭފުޅުން ކުރިމަތި ލެއްވިއެވެ. އަދި ކައުންސިލްގައި ހިމެނޭ އާންމު މެންބަރު ކަމަށް ހަތަރު ބޭފުޅުން ކުރިމަތި ލެއްވިއެވެ.

މީޑިއާތައް ތަމްސީލު ކުރެއްވުމަށް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވި ދެ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ ޚަބަރު އޮންލައިން އިން ވާދަކުރެއްވި ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރު 1 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، ކާށިދޫގެ، އަލީ އާދަމްއެވެ. އޭނާ ހޮވިފައިވަނީ 64 ވޯޓުންނެވެ.

Advertisement

އާންމުންގެ ތެރެއިން މީޑިއާ ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުވީ ފ.ބިލެތްދޫ، ބަސަރީ ހިޔާ، ޖައިލަމް ތައުފީޤް އާއި ފ. ދަރަނބޫދޫ، ރޯޝަނީގެ، އަލީ އިސްމާއިލްއެވެ. ޖައިލަމަށް 49 ވޯޓު ލިބުނު އިރު އަލީ އިސްމާއިލަށް ލިބުނީ 43 ވޯޓެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި 85 ފަރާތަކުން ރަޖީސްޓްރީކުރިއިރު ވޯޓުލާފައިވަނީ 72 ފަރާތަކުންނެވެ.

މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންގެ ދައުރުގެ މުއްދަތަކީ 2 އަހަރު ދުވަހެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް