ކ. މާލެ
|
28 އޭޕްރިލް 2023 | ހުކުރު 18:42
އިކޮނަމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް (ވ) ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު (ކ) އާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ
އިކޮނަމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް (ވ) ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު (ކ) އާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
އިން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ
ފައްޔާޒު އިދިކޮޅަށް: ސަރުކާރު ބަދަލުކުރަން އަނެއްކާވެސް އެހެން ފިތުނައެއް ހޯދާ
 
ދެގައުމުގެ ފުށުއަރާ ސަރަހައްދުން ރާއްޖެއަށް ވަނީ 4،687 އަކަކިލޯމީޓަރުގެ އިތުރު ސަރަހައްދެއް ކަށަވަރުވެފައި
 
ފައްޔާޒު ވަނީ ހާރިޖީ ފައުޖަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާފަ
 
އިޓްލޮސްގެ ނިންމުމާއެކު ސާފުވީ، އިދިކޮޅުން ކަނޑައެޅިގެން ދޮގާއި ފިތުނަ ހަދަމުން ދިޔަކަން

ޗާގޯސް އާއި ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދެމެދު އިންޑިޔާކަނޑުގައިވާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ އިންވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ރާއްޖެއާ އެއްކޮޅަށް ނިމުމުން، އިދިކޮޅުން ސަރުކާރު ބަދަލުކުރަން އެހެން ފިތުނައެއް ހޯދުމަށް އިކޮނަމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ރާއްޖެއާއި ޗާގޯސް ގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙަދުން ފުށުއަރާ ސަރަޙައްދުގެ އިން ވަކި ކުރުމުގެ މައްސަލަ، ރާއްޖެއަށް ބޮޑު ބައެއް ލިބޭގޮތަށް، އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރައިބިއުނަލް ފޯ ދަ ލޯ އޮފް ދަ ސީ (އިޓްލޮސްއިން) އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އިޓްލޮސްއިން ނިންމި ނިންމުމުގައި ވަނީ ރާއްޖޭން ފާހަގަކުރި ނުކުތާތަކަށް ތާއީދުކޮށްފައެވެ. އިޓްލޮސްގެ ސްޕެޝަލް ޗޭމްބަރުން އިއްވި ނިންމުމުގައި ބުނީ، ތިލަ ދިޔަވަރުގައި ފެންނަ އޮންނަ ފަރަކުން، އިން ވަކިކުރުމަށްޓަކައި އިކުއިޑިސްޓަންސް ރޮނގު ދެމޭނެ އެއްވެސް ހަމައެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އެއާއެކު މޮރިޝަސްއާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމުމުން، ދެގައުމުގެ ފުށުއަރާ ސަރަހައްދުން ރާއްޖެއަށް ވަނީ 4،687 އަކަކިލޯމީޓަރުގެ އިތުރު ސަރަހައްދެއް ކަށަވަރުވެފައެވެ.

Advertisement

މިކަމާއި ގުޅިގެން އިކޮނަމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް "ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް ވިދާޅުވީ އިޓްލޮސްގެ ނިންމުމާއެކު ސާފުވީ، އިދިކޮޅުން ކަނޑައެޅިގެން ދޮގާއި ފިތުނަ ހަދަމުން ދިޔަ ކަމެވެ. ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅުން ދެން އަނެއްކާވެސް ސަރުކާރު ބަދަލުކުރަން ކޮންމެވެސް އެހެން ފިތުނައެއް ހެދޭތޯ ބެއްލެވީމަ ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު ވަނީ މިކަމުގައި ހާރިޖީ ފައުޖުން އަދާކުރި މުހިންމު ދައުރު ފާހަގަ ކުރައްވާ އެފައުޖަށް ވެސް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މޮރިޝަސް އިން ވަކާލާތު ކުރި ގޮތަށް މައްސަލަ ނިމުންނަމަ، އެ ސަރަހައްދު ލިބޭނީ މޮރިޝަސް އަށެވެ. މޮރިޝަސް އިން ހުށައެޅީ ފުށުއަރާ 95،600 އަކަ ކިލޯމީޓަރު ދެ ބަޔަށް ބަހާލުމަށެވެ. އޭރުން ރާއްޖެއަށް 47،172 އަކަކިލޯމީޓަރު އަދި މޮރިޝަސްއަށް 48،458 އަކަ ކިލޯމީޓަރު ލިބޭނެއެވެ.

އިޓްލޮސްގެ ނުވަ މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ޗެމްބަރުން ބެެއްލެވި މި މައްސަލައިގައި އިއްވި ހުކުމްގައި ނިންމާފައި ވަނީ، ރާއްޖެ އާއި ޗާގޯސްއާ ދެމެދުގައިވާ ފުށުއަރާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ބެހުމުގައި ބަލަން ޖެހޭނީ ރާއްޖޭން ވަކާލާތުކުރި ގޮތަށް ޗާގޯސްގެ އައްސޭރިފަށުން ފެށިގެން ކަމަށެވެ.

ހިކި ދިޔައިގައި ބްލެންހެމް ފަރު ފެނުން މަތީގައި އޮންނަ ކަމަށް މޮރިޝަސް އިން ބުނާ ބުނުމަށް ބާރު ލިބޭއިރު، އެ ފަރަކީ މޮރިޝަސްގެ އައްސޭރިފަށުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި މި މައްސަލައިގައި ބެލިދާނެ ކަމަށް ހުކުމުގައި ބުނެފައިވީނަމަވެސް، އެ ކަމަށް އެކަނި ބަލައިގެން އިން ވަކި ކުރުމުގައި ބްލެންހެމް ފަރަކީ ބޭސްޕޮއިންޓެއް ކަމަށް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ކަމަށް ހުކުމްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް