ކ. މާލެ
|
27 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 14:39
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި މެންބަރު ސައީދު
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި މެންބަރު ސައީދު
ހިތަދުއާއި ކުނަހަންދޫ ގުޅާލާ ކޯޒްވޭ
ހިތަދޫ އާއި ކުނަހަންދޫ ގުޅާލާ ކޯޒްވޭގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް ގޮވާލާ މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް
 
މަސައްކަތުގެ އަގަކީ ޖުމުލަ 8.2 މިލިއަން ރުފިޔާ
 
މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކުރީ 500 ދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށް

ލ.ހިތަދޫ އާއި ކުނަހަންދޫ ގުޅާލާ ކޯޒްވޭގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް ގޮވާލާ މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ލ. ހިތަދުއާއި ކުނަހަންދޫ ކޯޒްވޭއަކުން ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ލަސްވާތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ސައީދުއެވެ. ޖުމުލަ 8.2 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކުރީ 500 ދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށެވެ.

އެ ގަރާރުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސް މަރުހަލާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ ފަށައިފިއެވެ.

އެ ގަރާރުގައި ބުނެފައި ވަނީ ހިތަދުއާއި ކުނަހަންދޫ ކޯޒްވޭއަކުން ގުޅުވާ ދިނުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހުގެ ރިޔާސީ ވައުދެއް ކަމަށާއި އެއީ މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން ކުރަމުންދާ ދެ ރަށް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ ދެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރު ކުރަން ޖެހޭކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެން ކަމުން އެ ދެ ރަށް ކޯޒްވޭއަކުން ގުޅާލުމަކީ އިގްތިޞާދީ އަދީ އިޖުތިމާއީ ގޮތުންވެސް ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ފައިދާ އެއް ކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޯޒްވޭގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ އެމްޓީސީސީ އާއި އެވެ. 2023 ވަނަ އަހަރު ހަވާލުކުރި އެ މަސައްކަތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ލަސްވާ ކަަމަށް ބުނެ އޭނާ ވަނީ އެކަމާމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެ މައްސަކަތް އަވަސްކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ސައީދު ވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް