ކ. މާލެ
|
27 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 14:21
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މަޖިލީސް ޗުއްޓީއަށް
ފުރަތަމަ ދައުރު ނިންމާ މަޖިލީސް ޗުއްޓީ އަށް
 
މަޖިލިހުގައި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތައް ބާއްވަމުން އަންނަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުން ފެށިގެން އޭޕްރީލް މަހުގެ ނިޔަލަށް
 
މީގެކުރިން މަޖިލިސްގެ މަސައްކަތްތައް ހުރި ނަމަ ދައުރު ދިގު ދަންމާލާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތައް ނިންމާލައިފިއެވެ.

މީގެކުރިން މަޖިލިސްގެ މަސައްކަތްތައް ހުރި ނަމަ ދައުރު ދިގު ދަންމާލައެވެ. އެކަންކުރަނީ މަޖިލިހުގެ ރިޔާސަތުން ތަޅުމަށް ހުށަހަޅާ މެންބަރުންގެ ވޯޓަށް އަހައިގެންނެވެ.

ދެން މަޖިލީސް ފަށާނީ ދެ ހަފްތާގެ ޗުއްޓީއަކަށް ފަހުގައެވެ. މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ މަޖިލީސް ޗުއްޓީ އަށް ދިޔަޔަސް ކޮމިޓީ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މަޖިލީހުގެ މި ދައުރުގައި ވަރަށް ގިނަ ބިލްތަކާއި ގަރާރުތަކަށް ބަހުސްކޮށްފައިވާ ކަަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެެ.

Advertisement

މަޖިލީހުގައި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތައް ބާއްވަމުން އަންނަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުން ފެށިގެން އޭޕްރީލް މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އަދި ދެވަނަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތައް ފަށާނީ މެއި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވޯޓު ގަޑީގައި ވޯޓަށް އަހާފައި ވަނީ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިސްލާހުގެ ބިލާއި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް، ރައީސްކަމުގެ ހުވާކުރައްވާފައި ވަނިކޮށް، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު އަލުން ރައީސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުން ދުސްތޫރި އޮޅުންބޮޅުމެއް އޮތް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އިދިކޮޅުން ހުށަހެޅި ގަރާރަށެވެ. އެ ގަރާރު ވަނީ ބެރުކޮށްލާފައެވެ. އަދި ކުޅިވަރުގެ ޤާނޫނު ވަނީ މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް