ކ. މާލެ
|
26 އޭޕްރިލް 2023 | ބުދަ 11:09
ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވެވި ޖަލްސާ
ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވެވި ޖަލްސާ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް
މާދަމާ އޮންނާނީ މަޖިލީހުގެ މި ދައުރުގެ ފަހު ޖަލްސާ - ނަޝީދު
 
ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މާދަމާ މެންދުރު 12 ޖަހާއިރު މަޖިލިސް ނިންމަން ގަސްތުކުރައްވާ ކަމަށް

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މާދަމާ އޮންނާނީ މަޖިލީހުގެ މި ދައުރުގެ ފަހު ޖަލްސާކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނަވާ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ފެށުމުގެ ގޮތުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މާދަމާ މެންދުރު 12 ޖަހާއިރު މަޖިލިސް ނިންމަން ގަސްތުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މަދަމާ އިން ފެށިގެން މަޖިލީސް އޮންނާނީ ޗުއްޓީގައި ކަމަށާއި މަޖިލީހަށް ދެ ހަފްތާގެ ޗުއްޓީ އެއް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މަޖިލީހުގެ މި ދައުރު ނިންމާ ޗުއްޓީ އަށް ދާން ތައްޔާރުވެފައިވާއިރު މަޖިލީހުގެ މި ދައުރުގެ ތެރޭގައި ގިނަ ކުއްލި މައްސަލަތަކެއް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ބޭންކް އެކައުންޓުން ފައިސާ ގެއްލޭ މައްސަލަ އާއި ޗާގޯސް އާއި ރާއްޖޭގެ ކަަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ މައްސަލައިގެ އިތުރުން އިޖުތިމާއީ އަދި ސިޔާސީ މަސްރަހާއި ގުޅުން ހުރި ކުއްލި މައްސަލަތައް ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މަޖިލީހުގައި ކުރިއަށްދާ މުހިންމު މަަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމާއި، މަސައްކަތްތެރިންނަށް ސިއްޙީ ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދިނުމުގެ ޤާނޫނު ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް