ކ. މާލެ
|
24 އޭޕްރިލް 2023 | ހޯމަ 11:07
ޝާޒް މަޤާމުގެ ހުވާކުރައްވަނީ
ޝާޒް މަޤާމުގެ ހުވާކުރައްވަނީ
މަޖިލިސް
މެމްބަރު ޝާޒް ހުވާކުރެއްވުން
ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މަޤާމުގެ ހުވާކުރައްވައިފި
 
ޝާޒްއަށް މެންބަރުކަމުގެ ހުވާލައިދެއްވާފައި ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އައިޝާ ޝުޖޫން
 
ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި އެމްޑީޕީން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު މިއީ މިގޮނޑި އެމްޑީޕީއަށް ކާމިޔާބުކުރެވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު
 
ދާއިމީ ނަތީޖާ އިން ދައްކާގޮތުގައި ޝާޒް އަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 1346 ވޯޓު

މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވާ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝާޒް މަޤާމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފިއެވެ.

އޭނާ ހުވާކުރައްވާފައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހު ހެނދުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. ޝާޒްއަށް މެންބަރުކަމުގެ ހުވާލައިދެއްވާފައި ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އާއިޝާ ޝުޖޫން އެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެހެން ބައެއް މެންބަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

ޝާޒް އަށް ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ މަރުޚަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ. އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އިން ދައްކާގޮތުގައި ޝާޒް އަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 1346 ވޯޓެވެ. އަދި ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް ޙުސައިން ރިޒާ އާދަމް އަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާފައިވަނީ 1226 ވޯޓެވެ. އެމްއެންޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޢަލީ ޢަރީފް އަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ 122 ވޯޓެވެ. އެއީ ވޯޓުލީ މީހުންގެ 4.53 އިންސައްތައެވެ.

Advertisement

މިއިންތިޚާބުގައި 3423 މީހުންނަށް ވޯޓުލެވޭއިރު 2755 މީހުން ވަނީ ވޯޓުލާފައެވެ.

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި އެމްޑީޕީން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު މިއީ މިގޮނޑި އެމްޑީޕީއަށް ކާމިޔާބުކުރެވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ފާއިތުވި 14 އަހަރު އެގޮނޑި ފުރުއްވަމުން ގެންދެވީ ޕީޕީއެމްގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާއެވެ. މިދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ބާއްވާފައިވަނީ ރިޒާ އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް