ކ. މާލެ
|
23 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 23:13
މިނިސްޓަރ ޝައުނާ
މިނިސްޓަރ ޝައުނާ
ރާއްޖެއެމްވީ
ކުނި މަދުކުރުން
ކުނި "ފަރުބަދަ" މަދު ނުކޮށްފި ކޮންމެ ދިހަ އަހަރަކުން ތިލަފުއްޓެއް ބިނާކުރަން ޖެހޭނެ- ޝައުނާ
 
ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހުގެ މަސައްކަތް މަޖިލީހުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ

ކުނި "ފަރުބަދަ" މަދު ނުކޮށްފި ކޮންމެ ދިހަ އަހަރަކުން ތިލަފުއްޓެއް ބިނާކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް އެންވައިރަމެންޓް މިނިސްޓަރ އައިމިނަތު ޝައުނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވަނީ ކުނީގެ މައްސަލަ އާއި ގުޅޭގޮތުން ގިނަ ޓްވީޓްތަކެއް ކުރައްވާފައެވެ. އެ ޓްވީޓްތަކުގައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ކުނީގެ މައްސަލަ އަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައި އޮތް ބޮޑު މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ. އަދި މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 800 ޓަނުގެ ކުނި އުކާލަން ޖެހޭކަަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އޭގެތެރެއިން %12 އަކީ ޕްލާސްޓިކް ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މިނިސްޓަރ ވަނީ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ އަގު ބޮޑު ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ވެސް ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އެއްވެސް މީހަކު އަލަށް ތައާރަފް ކުރާ ޓެކްސްއަކަށް ތާއީދެއް ނުކުރާނެ ކަމަށާއި ދިގު މުއްދަތަަކަށް ބަލާ ނަމަ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުން އާމްދަނީ އިތުރު ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އާއްމުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ކޮތަޅު ބޭނުން ކުރުމަކީ ކޮތަޅުން ލިބޭ އާމްދަނީ ދަށަށް ދާނެކަމެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވާއިރު ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުން ފީއެއް ނަގަން ފެށުމާ ގުޅިގެން އާއްމުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ހައްލުކުރުމަށް، ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހުގެ މަސައްކަތް މަޖިލީހުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
25%
0%
50%
0%
25%
ކޮމެންޓް
24 އޭޕްރިލް 2023 | ހޯމަ 09:21
މަޖިލިސް މޭން
ގާނޫނު ހަދާނީ ރައްޔިތުންގެ އިހުސާސްތައް ނޭންގި. ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާ ކުރުމެއްނެތި. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތިބެނީ ރައްޔިތުންގެ ބަސް ނާހާ ބައެއް