ކ. މާލެ
|
22 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 17:26
ސްޕެއިނުން ޔޫކްރެއިނަށް ދޭން އެއްބަސްވެފައިވާ، ޖަރުމަނުގެ ލެޕަރޑް ޓޭންކަރުތަކުގެ ތެރެއިން 6 ޓޭންކަރު އެގައުމަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައި
ސްޕެއިނުން ޔޫކްރެއިނަށް ދޭން އެއްބަސްވެފައިވާ، ޖަރުމަނުގެ ލެޕަރޑް ޓޭންކަރުތަކުގެ ތެރެއިން 6 ޓޭންކަރު އެގައުމަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައި
ރޮއިޓާސް
ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ
ސްޕެއިނުން 6 ލެޕަރޑް ޓޭންކަރު ޔޫކްރެއިނަށް ފޮނުވަނީ
 
ޓޭންކަރުތައް ސީދާ ޔޫކްރެއިނަށް ގެންދެވޭނެ ދުވަހެއް ސްޕެއިނުން ހާމަކޮށްފައެއްނުވޭ
 
ސްޕެއިނުން ޔޫކްރެއިނަށް ފޮނުވަން އެއްބަސްވި 10 ލެޕަރޑް ޓޭންކަރުގެ ތެރެއިން 4 ޓޭންކަރު ސްޕެއިނުން ދަނީ މަރާމާތުކުރަމުން
 
ނޭޓޯގެ މެންބަރު ގައުމުތަކުން ވަނީ ޔޫކްރެއިނަށް 48 ލެޕަރޑް 2 ޓޭންކަރު ފޮނުވަން އެއްބަސްވެފައި

ސްޕެއިނުން ޔޫކްރެއިނަށް ދޭން އެއްބަސްވެފައިވާ، ޖަރުމަނުގެ ލެޕަރޑް ޓޭންކަރުތަކުގެ ތެރެއިން 6 ޓޭންކަރު އެގައުމަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

ސްޕެއިންގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މަރގަރިޓާ ރޮބްލްސް ވަނީ، މިމަހު އެގައުމުން ޔޫކްރެއިނަށް 10 ލެޕަރޑް ޓޭންކަރު ފޮނުވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެމިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދޭގޮތުގައި ފުރަތަމަ 6 ޓޭންކަރު ޔޫކްރެއިނަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ހުކުރު ދުވަހު ވަނީ ފަށައިފައެވެ. އެގޮތުން، ކަނޑު މަގުން މި ޓޭންކަރުތައް ފުރަތަމަ ގެންދެވޭނީ ޕޮލެންޑަށެވެ. އެއަށްފަހު، ޕޮލެންޑުން ޔޫކްރެއިނަށް ޓޭންކަރުތައް ގެންދެވޭނެއެވެ.

ޓޭންކަރުތައް ސީދާ ޔޫކްރެއިނަށް ގެންދެވޭނެ ދުވަހެއް ސްޕެއިނުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ސްޕެއިނުން ޔޫކްރެއިނަށް ފޮނުވަން އެއްބަސްވި 10 ލެޕަރޑް ޓޭންކަރުގެ ތެރެއިން 4 ޓޭންކަރު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދާކަމަށާއި، މަރާމާތުކޮށް ނިމުމުން އެޓޭންކަރުތައް ޔޫކްރެއިނަށް ފޮނުވޭނެކަަމަށް އެގައުމުން ބުނެއެވެ.

ނޭޓޯގެ މެންބަރު ގައުމުތަކުން ވަނީ ޔޫކްރެއިނަށް 48 ލެޕަރޑް 2 ޓޭންކަރު ފޮނުވަން އެއްބަސްވެފައެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު އެމެރިކާއިން ވަނީ އެގައުމުގެ އަބްރަމްސް ޓޭންކަރުގެ 31 ޓޭންކަރު ޔޫކްރެއިނަށް ފޮނުވާނެކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ހަނގުރާމަ މިހާރު އޮތް ހާލަތުން، ރަޝިއާއާ ކުރިމަތިލުމަށް އެންމެ ފަހުގެ ޒަމާނީ ބަރުހަތިޔާރާއި ޓޭންކަރު އެގައުމަށް ބޭނުންވާކަމަށް ޔޫކްރެއިނުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް