ކ. މާލެ
|
21 އޭޕްރިލް 2023 | ހުކުރު 07:29
އަލިފުށި މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
އަލިފުށި މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
އާރްޑީސީ
އަލިފުށި މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
އަލިފުށި މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ރަށުގެ ކައުންސިލާއި ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާ ބައްދަލުކޮށްފި
 
މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތަކީ 540 ދުވަސް

ރ އަލިފުށި މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ ރޯޑު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރުޑީސީ)ން އެރަށުގެ ކައުންސިލާއި ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާ ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ.

އާރުޑީސީން ބުނީ މިބައްދަލުވުމަކީ މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެއްކަމަށެވެ.

Advertisement

އަލިފުށީ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމަށް އާރުޑީސީ އާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މި އޭޕްރީލް މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގަކީ 90،956،112.97 (ނުވަދިހަ މިލިއަން ނުވަލައްކަ ފަންސާސް ހަހާސް އެއްސަތޭކަ ބާރަ ރުފިޔާ ނުވަދިހަ ހަތް ލާރި) އެވެ. މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތަކީ 540 ދުވަހެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި 3.8 ކިލޯމީޓަރުގެ މަގުގައި ތާރު އެޅުމާއި، މަގުތަކުގައި ފެން ހިންދާ ނިޒާމު ޤާއިމު ކުރުމާއި، މަގުތަކުގައި މަގުބައްތި ޖެހުން ހިމެނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް