ކ. މާލެ
|
18 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 11:06
ބްރެޒިލްގެ ޖާޒީގައި ޑެނީ އަލްވޭސް
ބްރެޒިލްގެ ޖާޒީގައި ޑެނީ އަލްވޭސް
ޓްވިޓަރ
ޑެނީ އަލްވޭސް
"ޖިންސީ ގޯނާއެއް ނުކުރަން، ކުރިކަމެއް ކުރީ ދެ މީހުން ރުހިގެން"
 
އަލްވޭސް ބުނި ގޮތުގައި އެ ބުނާ ރޭގައި ނައިޓް ކުލަބުގެ ފާހަނާ ތެރޭގައި އެކަމެއް ހިނގާފައި ވަނީ ދެމީހުން ވެސް ޤަބޫލު ވެގެން

ބްރެޒިލްގެ ތަޖުރިބާކާރު ޑިފެންޑަރު ޑެނީ އަލްވޭސްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު ދޮގުކޮށް، އެކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތް ސާފުކޮށްދީފި އެވެ.

އަލްވޭސްގެ މައްޗަށް ކުރެވުނު ތުހުމަތާއެކު މިއަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު ވަނީ އޭނާާ ޖަލުގައި ބެހެއްޓުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފަ އެވެ. އެއީ ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޓުން އެދިގެންނެވެ. ފުލުހުން ވަނީ މި މައްސަލައިގައި އެކި ފަހަރު މަތިން އަލްވޭސްއާ ސުވާލު ވެސް ކޮށްފަ އެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން އަލްވޭސްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، އަލްވޭސް އެންމެ ފުރަތަމަ އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރެވުނު ތުހުމަތުގައި ވާހަކަ ނުދެއްކީ އޭނާގެ ކައިވެނި ސަލާމަތް ކުރުމަށް އިސްކަން ދޭތީ ކަމަށެވެ. އެ މައްސަލައިގައި ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ ޝަރީއަތެއް ވެސް ބާއްވައިފަ އެވެ. އެ ޝަރީއަތުގައި އަލްވޭސް ދެއްކި ވާހަކަތައް އޭނާގެ ވަކީލުން ވަނީ ބަޔާނެއް މެދުވެރިކޮށް ހާމަކޮށްފަ އެވެ. އެ ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނީ، އަލްވޭސް ބުނި ގޮތުގައި އެ ބުނާ ރޭގައި ނައިޓް ކުލަބުގެ ފާހަނާ ތެރޭގައި އެކަމެއް ހިނގާފައި ވަނީ ދެމީހުން ވެސް ޤަބޫލު ވެގެން ކަމަށާއި، އެވަގުތު ވެސް އެ އަންހެން މީހާ އެކަން ހުއްޓާލުމަށް އޭނާ ގާތު ނުބުނާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އަލްވޭސްގެ މައްޗަށް ކުރެވުނު ތުހުމަތާއެކު އޭނާ ވަނީ އެކަން ދޮގުކޮށްފަ އެވެ. އެ މައްސަލައިގައި އަލްވޭސް ހައްޔަރު ކުރިއިރު، ފެބްރުވަރީ މަހު އޭނާ ވަނީ ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލުމަށް އެދިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ކޯޓުން ވަނީ އަލްވޭސް އަށް އެ ފުރުސަތު ނުދިނުމަށް ނިންމައިފަ އެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ބޭރުގެ މީޑިއާ ތަކުން ވަނީ އަލްވޭސްގެ މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ ކޯޓުގެ ކޮމެންޓެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް، އެ ކޯޓުން ވަނީ ކޮމެންޓެއް ކުރަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ތުހުމަތު ކުރެވޭ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހާ ތަމްސީލް ކުރާ ވަކީލާއި ޕީޖީގެ ތަރުޖަމާނުގެ ބަހެއް ވެސް ލިބިފައް ނުވެ އެވެ.

އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އަލްވޭސް ކުޅެމުން އައި މެކްސިކޯގެ ކުލަބުން ވަނީ އޭނާއާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލާފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާގެ އަންހެނުން ވަނީ އަލްވޭސް ދޫކޮށް ގޮސްފައި ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
17%
23%
30%
17%
7%
7%
ކޮމެންޓް