ކ. މާލެ
|
17 އޭޕްރިލް 2023 | ހޯމަ 23:12
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނަށް ބަޑޮސް މޯލްޑިވްސްގައި
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނަށް ބަޑޮސް މޯލްޑިވްސްގައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ރަންތާޖު ބައިވެރިންނަށް ޚާއްސަ ރޯދަ ވީއްލުމެއް
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނަށް ބަޑޮސް މޯލްޑިވްސްގެ ރޯދަވީއްލުމެއް
 
ހުރިހާ އިންތިޒާމެއް ވަރަށް ފުރިހަމަ
 
މި ރިސޯޓު ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ރަންތާޖުގެ ބައިވެރިންނަށް ދީފައިވޭ
 
ރަންތާޖުގެ ބައިވެރިންނަށް ހޫނު މަރުހަބާ އެއް ކިޔާފައިވޭ

"ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނަށް ބަޑޮސް މޯލްޑިވްސްއިން ރޯދަވީއްލުމެއް ދީފިއެވެ.

އެ ރިސޯޓުގެ ޖެނަރަލް މެނޭޖަރު އިސްމާއީލް ރަޝީދު އަދި ސިނިއަަރ މެނޭޖްމެންޓުން ވަނީ ރަންތާޖުގެ ބައިވެރިންނަށް ހޫނު މަރުހަބާ އެއް ކިޔާފައެވެ.

Advertisement

ހޯމަ ދުވަހު ދިން މި ރޯދަވީއްލުމުގެ ހުރިހާ އިންތިޒާމެއް ވަރަށް ފުރިހަމައެވެ. އަދި މި ރިސޯޓު ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ރަންތާޖުގެ ބައިވެރިންނަށް ދީފައިވެއެވެ.

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނަށް ބަޑޮސް މޯލްޑިވްސްގައި

މިރޯދަ ވީއްލުމަކީ ރަންތާޖު ގަދަ 09 ގައި ހިމެނުނު ބައިވެރިންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ދިން ރޯދަ ވީއްލުމެކެވެ.

މުބާރާތުގެ ކުރިއަށް އޮތް ބުރަށް ދަތުރުކުރާ ބައިވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޔައީޝް މުހައްމަދު ނިޔާޒް، މާލެ, މުހައްމަދު ސާއީ މުބާރިކް، ނ. ހޮޅުދޫ, އަބްދުﷲ ތާލިބު، މަރަދޫ, އަހުމަދު ސުޖާއު، ހއ. ހޯރަފުށި, މުހައްމަދު މުސްތަފާ، ބ. އޭދަފުށި, ދަހްލާން މުހައްމަދު ރިޒާ، ށ. ފުނަދޫ, މަރިޔަމް އަރީން އީސާ، ކ. ކާށިދޫ, މަރިޔަމް ޒަހުވާ އާދިލް، މާލެ, ފާތިމަތު ތުގާ ހަލީމް، މާލެއެވެ.

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންނަށް ބަޑޮސް މޯލްޑިވްސްގައި

މި މުބާރާތުގެ އެއްވަނައަށް ދާ ފަރާތަކަށް 3 ލައްކަ ރުފިޔާ، ދެވަނައަށް ދާ ފަރާތަކަށް 1 ލައްކަ ރުފިޔާ، އަދި ތިންވަނައަށް ދާ ފަރާތަކަށް 75000 ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީއާއި ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އަދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ދަނީ 6 އެޕިސޯޑަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. މި މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުންނަކީ އަލްޤާރީ އިބްރާހިމް ޝިފާއުއާއި އަލްޤާރީ މުހައްމަދު ތައުފީގާއި އަލްޤާރީ އަބްދުލް ވާހިދު އަބްދުﷲ، އަދި އައްޝައިޚް ނަސްރުﷲ އަލީއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
25%
0%
75%
ކޮމެންޓް